• biuro@itpartners.com.pl
  • +48 22 823 91 51
Branże

W jakich branżach działamy?

IT Partners Telco ma duże doświadczenie w dostarczaniu swoich rozwiązań firmom i instytucjom w licznych branżach.

Sprawdź technologie i produkty, których używamy.

Telekomunikacja

IT Partners Telco oferuje firmom operującym w branży telekomunikacyjnej następujące produkty:

TechnologiaProdukt

Linie radiowe

bezprzewodowa łączność klasy operatorskiej w pasmach licencjonowanych i wolnych

Ceragon – linki w paśmie 13-38GHz i 10,5GHz
Radwin – linki w paśmie 5,9-6,4GHz
Siklu – linki Gb w paśmie 60-80GHz
E-band – linki Gb w paśmie 60-80GHz

Łącza punkt – wielopunkt

bezprzewodowa łączność punkt-wielopunkt umożliwiająca budowę szkieletu sieci, profesjonalnego dostępu do usług dla klienta biznesowego, usług klasy enteprise

Radwin

Hughes – LMDS

Łączność satelitarna

łączność punkt-wielopunkt realizująca usługi klasy enteprise lub usług dostępu do Internetu dla klientów biznesowych

HughesNet

Łączność światłowodowa

urządzenia klasy operatorskiej realizujące usługi DWDM, IP, GPON oraz SDH

ECI Telecom

Oferujemy również usługi w zakresie realizacji projektów telekomunikacyjnych „pod klucz” oraz specjalistycznych usług z zakresu doradztwa technologicznego oraz planowania systemów radiowych.

Energetyka

IT Partners Telco oferuje firmom operującym w branży energetycznej następujące produkty:

TechnologiaProdukt

Linie radiowe

bezprzewodowa łączność w pasmach licencjonowanych i wolnych, przenosząca ruchu IP oraz SDH

Ceragon – linki w paśmie 13-38GHz i 10,5GHz
Radwin – linki w paśmie 5,9-6,4GHz

Siklu – linki Gb w paśmie 60-80GHz
E-band – linki Gb w paśmie 60-80GHz

Łącza punkt – wielopunkt

bezprzewodowa łączność punkt-wielopunkt umożliwiająca budowę szkieletu sieci, systemu monitoringu wizyjnego lub dostęp do sieci urządzeń teleautomatyki i telemetrii

Radwin
4RF – linki dla SCADA

Łączność satelitarna

łączność punkt-wielopunkt realizująca usługi transmisji danych i głosu w miejsca, w których niemożliwe jest wykorzystanie innych systemów

HughesNet

Łączność światłowodowa

urządzenia klasy operatorskiej realizujące usługi DWDM, IP, GPON oraz SDH

ECI Telecom

Głosowa łączność dyspozytorska oraz transmisja danych telemetrii i teleautomatyki

cyfrowe systemy łączności radiowej oparte o technologię TETRA lub DMR, przeznaczone dla głosowej łączności krytycznej (dyspozytorskiej) oraz transmisji danych na potrzeby telemetrii i teleautomatyki

Motorola
Tait

Oferujemy również usługi w zakresie realizacji projektów telekomunikacyjnych „pod klucz” oraz specjalistycznych usług z zakresu doradztwa technologicznego oraz planowania systemów radiowych.

Dodatkowo IT Partners Telco posiada cenne i unikalne kompetencje wdrażania systemów łączności dyspozytorskiej, budowy obiektów telekomunikacyjnych oraz systemów teleautomatyki i telesterowania, rozumiejąc i akceptując wewnętrzne regulacje i specyfikę pracy zakładów energetycznych.

Przemysł

IT Partners Telco oferuje firmom operującym w branży przemysłowej następujące produkty:

TechnologiaProdukt

Linie radiowe

bezprzewodowa łączność w pasmach licencjonowanych i wolnych, przenosząca ruch IP oraz SDH, umożliwiająca budowę sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w trudnych terenach przemysłowych.

Ceragon – linki w paśmie 13-38GHz i 10,5GHz
Radwin – linki w paśmie 5,9-6,4GHz
Siklu – linki Gb w paśmie 60-80GHz
E-band – linki Gb w paśmie 60-80GHz

Łącza punkt – wielopunkt

bezprzewodowa łączność punkt-wielopunkt umożliwiająca budowę szkieletu sieci, systemu monitoringu wizyjnego lub dostęp do urządzeń sterowania i monitorowania jakości pracy elementów infrastruktury

Radwin

Łączność satelitarna

łączność punkt-wielopunkt realizująca usługi transmisji danych i głosu w miejsca, w których niemożliwe jest wykorzystanie innych systemów telekomunikacyjnych

HughesNet

Łączność światłowodowa

urządzenia klasy operatorskiej realizujące usługi DWDM, IP, GPON oraz SDH

ECI Telecom

Głosowa łączność dyspozytorska

cyfrowe systemy łączności radiowej oparte o technologię TETRA lub DMR, przeznaczone dla głosowej łączności krytycznej (dyspozytorskiej) oraz wspierające bezpieczeństwo pracowników

Motorola

Tait

Oferujemy również usługi w zakresie realizacji projektów telekomunikacyjnych „pod klucz” oraz specjalistycznych usług z zakresu doradztwa technologicznego oraz planowania systemów radiowych.

Transport

IT Partners Telco oferuje firmom operującym w branży transportowej następujące produkty:
Technologia Produkt
Łącza punkt – wielopunkt bezprzewodowa łączność punkt-wielopunkt umożliwiająca budowę sieci mobilnych – transmisja danych jest realizowana do i z pojazdów znajdujących się w ruchu (do prędkości 150kmph) Radwin
Łączność satelitarna łączność punkt-wielopunkt umożliwiająca nawiązanie transmisji do sieci Klienta lub dostępu do sieci Internet z dowolnego miejsca w Europie. HughesNet
Głosowa łączność dyspozytorska cyfrowe systemy łączności radiowej oparte o technologię TETRA lub DMR, przeznaczone dla głosowej łączności z osobami kierującymi pojadami oraz dyspozytorami ruchu Motorola Tait
Oferujemy również usługi w zakresie realizacji projektów telekomunikacyjnych „pod klucz” oraz specjalistycznych usług z zakresu doradztwa technologicznego oraz planowania systemów radiowych.

Bezpieczeństwo publiczne

IT Partners Telco oferuje firmom i instytucjom odpowiadającym za bezpieczeństwo publiczne lub osobiste następujące produkty:

TechnologiaProdukt

Linie radiowe

bezprzewodowa łączność w pasmach licencjonowanych i wolnych, przenosząca ruch IP oraz SDH, umożliwiająca budowę sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych na potrzeby monitoringu wizyjnego oraz łączności głosowej.

Ceragon – linki w paśmie 13-38GHz i 10,5GHz
4RF – linki w paśmie 300MHz – 2,5GHz
Radwin – linki w paśmie 5,9-6,4GHz
Siklu – linki Gb w paśmie 60-80GHz
E-band – linki Gb w paśmie 60-80GHz

Łącza punkt – wielopunkt

bezprzewodowa łączność punkt-wielopunkt umożliwiająca budowę szkieletu sieci, systemu monitoringu wizyjnego lub przenoszenia sygnałów alarmowych.

bezprzewodowa łączność punkt-wielopunkt umożliwiająca budowę sieci mobilnych – zapewniających tranmisję z i do pojazdu poruszającego się z prędkością do 150kmph.

Radwin

Łączność satelitarna

łączność punkt-wielopunkt realizująca usługi transmisji danych i głosu w miejsca, w których niemożliwe jest wykorzystanie innych systemów telekomunikacyjnych

HughesNet

Głosowa łączność dyspozytorska

cyfrowe systemy łączności radiowej oparte o technologię TETRA lub DMR, przeznaczone dla głosowej łączności krytycznej oraz dyspozytorskiej.

Motorola

Tait

Oferujemy również usługi w zakresie realizacji projektów telekomunikacyjnych „pod klucz” oraz specjalistycznych usług z zakresu doradztwa technologicznego oraz planowania systemów radiowych.

Administracja publiczna

IT Partners Telco oferuje instytucjom administracji publicznej i samorządom następujące produkty:

TechnologiaProdukt

Linie radiowe

bezprzewodowa łączność w pasmach licencjonowanych i wolnych, przenosząca ruch IP oraz SDH, umożliwiająca budowę sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych na potrzeby jednostek administracji publicznej i samorządów (szkoły, urzędy, szpitale, itp.).

Ceragon – linki w paśmie 13-38GHz i 10,5GHz
Radwin – linki w paśmie 5,9-6,4GHz
Siklu – linki Gb w paśmie 60-80GHz
E-band – linki Gb w paśmie 60-80GHz

Łącza punkt – wielopunkt

bezprzewodowa łączność punkt-wielopunkt umożliwiająca budowę szkieletu sieci, systemu monitoringu wizyjnego lub świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla mieszkańców danego terenu.

Radwin

Łączność satelitarna

łączność punkt-wielopunkt realizująca usługi transmisji danych i głosu w miejsca, w których niemożliwe jest wykorzystanie innych systemów telekomunikacyjnych

HughesNet

Łączność światłowodowa

urządzenia klasy operatorskiej realizujące usługi DWDM, IP, GPON oraz SDH, na potrzeby budowy dużych sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych

ECI Telecom

Głosowa łączność dyspozytorska

cyfrowe systemy łączności radiowej oparte o technologię TETRA lub DMR, przeznaczone dla głosowej łączności krytycznej (dyspozytorskiej)

Motorola

Tait

Oferujemy również usługi w zakresie realizacji projektów telekomunikacyjnych „pod klucz” oraz specjalistycznych usług z zakresu doradztwa technologicznego oraz planowania systemów radiowych.

Hotele i konferencje

IT Partners Telco oferuje firmom operującym w hotelarskiej i konferencyjnej następujące produkty:

TechnologiaProdukt

Linie radiowe

bezprzewodowa łączność w pasmach licencjonowanych i wolnych, przenosząca ruch IP oraz SDH, umożliwiająca budowę sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w kompleksach hotelowych i centrach konferencyjnych.

Ceragon – linki w paśmie 13-38GHz i 10,5GHz
Radwin – linki w paśmie 5,9-6,4GHz
Siklu – linki Gb w paśmie 60-80GHz
E-band – linki Gb w paśmie 60-80GHz

Łącza punkt – wielopunkt

bezprzewodowa łączność punkt-wielopunkt umożliwiająca budowę szkieletu sieci, systemu monitoringu wizyjnego lub świadczenia usług dostępu do sieci Klienta lub Internet dla uczestników konferencji

Radwin

Łączność satelitarna

łączność punkt-wielopunkt realizująca usługi transmisji danych i głosu w miejsca, w których niemożliwe jest wykorzystanie innych systemów telekomunikacyjnych

HughesNet

Łączność światłowodowa

urządzenia klasy operatorskiej realizujące usługi DWDM, IP, GPON oraz SDH

ECI Telecom

Głosowa łączność dyspozytorska

cyfrowe systemy łączności radiowej oparte o technologię DMR, przeznaczone dla głosowej łączności z pracownikami technicznymi i organizacyjnymi znajdującymi się na terenie centrum hotelowego lub konferencyjnego

Tait

Oferujemy również usługi w zakresie realizacji projektów telekomunikacyjnych „pod klucz” oraz specjalistycznych usług z zakresu doradztwa technologicznego oraz planowania systemów radiowych.

Budownictwo

IT Partners Telco oferuje firmom operującym w branży budowlanej następujące produkty:

TechnologiaProdukt

Linie radiowe

bezprzewodowa łączność w pasmach licencjonowanych i wolnych, przenosząca ruch IP oraz SDH, umożliwiająca budowę sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w terenach nie posiadających infrastruktury kablowej.

Ceragon – linki w paśmie 13-38GHz i 10,5GHz
Radwin – linki w paśmie 5,9-6,4GHz
Siklu – linki Gb w paśmie 60-80GHz
E-band – linki Gb w paśmie 60-80GHz

Łącza punkt – wielopunkt

bezprzewodowa łączność punkt-wielopunkt umożliwiająca budowę szkieletu sieci, systemu monitoringu wizyjnego, systemu przenoszenia alarmów oraz transmisji danych z i do pojazdów poruszających się z prędkością do 150kmph

Radwin

Łączność satelitarna

łączność punkt-wielopunkt realizująca usługi transmisji danych i głosu w miejsca, w których niemożliwe jest wykorzystanie innych systemów telekomunikacyjnych

HughesNet

Głosowa łączność dyspozytorska

cyfrowe systemy łączności radiowej oparte o technologię DMR, przeznaczone dla głosowej łączności z pracownikami pracującymi w terenie oraz pojazdami

Tait

Oferujemy również usługi w zakresie realizacji projektów telekomunikacyjnych „pod klucz” oraz specjalistycznych usług z zakresu doradztwa technologicznego oraz planowania systemów radiowych.

Kopalnie

IT Partners Telco oferuje firmom operującym w branży wydobywczej następujące produkty:

TechnologiaProdukt

Linie radiowe

bezprzewodowa łączność w pasmach licencjonowanych i wolnych, przenosząca ruch IP oraz SDH, umożliwiająca budowę sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w trudnych terenach kopalnianych.

Ceragon – linki w paśmie 13-38GHz i 10,5GHz
Radwin – linki w paśmie 5,9-6,4GHz
Siklu – linki Gb w paśmie 60-80GHz
E-band – linki Gb w paśmie 60-80GHz

Łącza punkt – wielopunkt

bezprzewodowa łączność punkt-wielopunkt umożliwiająca budowę szkieletu sieci, systemu monitoringu wizyjnego lub dostęp do urządzeń sterowania i monitorowania jakości pracy elementów infrastruktury.

bezprzewodowa łączność punkt-wielopunkt umożliwiająca transmisję danych z i do pojazdów poruszających się z prędkością do 150kmph.

Radwin

Łączność satelitarna

łączność punkt-wielopunkt realizująca usługi transmisji danych i głosu w miejsca, w których niemożliwe jest wykorzystanie innych systemów telekomunikacyjnych

HughesNet

Łączność światłowodowa

urządzenia klasy operatorskiej realizujące usługi DWDM, IP, GPON oraz SDH

ECI Telecom

Głosowa łączność dyspozytorska

cyfrowe systemy łączności radiowej oparte o technologię TETRA lub DMR, przeznaczone dla głosowej łączności krytycznej (dyspozytorskiej) oraz wspierające bezpieczeństwo pracowników

Motorola

Tait

Oferujemy również usługi w zakresie realizacji projektów telekomunikacyjnych „pod klucz” oraz specjalistycznych usług z zakresu doradztwa technologicznego oraz planowania systemów radiowych.