• biuro@itpartners.com.pl
 • +48 22 823 91 51

Projektowanie systemów telekomunikacyjnych

IT Partners Telco od 2005 roku zajmuje się projektowaniem systemów telekomunikacyjnych ściśle wg wymagań funkcjonalnych i biznesowych naszych Klientów.

Posiadamy szeroką kadrę inżynierów i techników specjalizujących się w wybranych zagadnieniach:

 • projektowanie systemów radiowych w częstotliwościach pracy od 400MHz do 90GHz propagacja fal radiowych w oparciu o najnowocześniejsze narzędzia analityczne (ATDI ICS Telecom) oraz mapy cyfrowych
  • dobór technologii, urządzeń oraz torów antenowych
  • zarządzanie kanałami częstotliwości radiowych
 • projektowanie systemów łączności światłowodowej
  • dobór technologii oraz urządzeń
  • prowadzenie budowy linii światłowodowych
 • projektowanie systemów telekomunikacji przewodowej

Projekty techniczne i technologiczne systemów telekomunikacyjnych mogą zostać połączone z projektami budowlanymi oraz procesem budowy kompletnych obiektów telekomunikacyjnych.

Projektowanie sieci radiowych

IT Partners Telco oferuje pełną gamę usług obejmujących planowanie sieci radiowych. Posiadając kompetentny zespół inżynierów oraz przy pomocy zaawansowanych narzędzi planistycznych jesteśmy w stanie tworzyć cyfrowe sieci radiowe różnego typu – projekty systemów stacjonarnych relacji punkt-punkt, punkt-wielopunkt oraz mobilnych punkt-wielopunkt niezależnie od producenta i technologii transmisji. Ponadto mając doświadczenie w projektowaniu rozległych sieci radioliniowych, LMDS, WiMAX, WiFi outdoor, TETRA jesteśmy w stanie stworzyć odpowiednie rozwiązanie „pod klucz”, czyli usługi telekomunikacyjne uwzględniające indywidualne potrzeby klienta.

Oprogramowanie

Oprogramowanie ATDI – ICS Telecom 9, używane przez zespół planistyczny firmy IT Partners Telco, umożliwia wszechstronne podejście do projektu sieci. Dzięki implementacji licznych standardów z zakresu łączności radiowej możliwe jest precyzyjne uwzględnienie wszystkich aspektów związanych z zaawansowanym systemem radiowym:

 • Rozbudowane opcje związane ze stacjami bazowymi klienckimi (stacjonarnymi i ruchomymi): dobór parametrów, lokalizacji, anten (z uwzględnieniem charakterystyk), optymalizacja położenia ze względu na różne wymagania systemowe;
 • Symulacje pokrycia użytecznym sygnałem radiowym zużyciem różnych modeli propagacyjnych: geometrycznych, statystycznych, empirycznych, z możliwością uwzględnienia zjawisk ważnych dla rozchodzenia się fal radiowych: odbicia, dyfrakcji na przeszkodach terenowych, wymagań na bezpośrednią widoczność, zjawisk atmosferycznych;
 • Planowanie pojemności systemu oraz związanym z tym stopniem jakości, którą zapewnią usługi telekomunikacyjne
 • Wykorzystanie szczegółowych map (ukształtowania terenu, mapy z podziałem na klasy użytkowania terenu, tzw. clutter, z możliwością definiowania ich parametrów radiowych, mapy 3D obrazujące zabudowę na określonym obszarze) co znacznie zwiększa precyzję wyników i umożliwia szybką ocenę możliwości nawiązania komunikacji;
 • Możliwość importowania wyników wizji lokalnych, w tym tzw. drive testów, które pozwalają na zoptymalizowanie założonych parametrów modeli propagacyjnego;
 • Zaawansowane procedury wsparcia planowania rozdziału kanałów radiowych dla stacji bazowych danego systemu w tym m.in. minimalizacji interferencji, również z uwzględnieniem modulacji adaptacyjnej dla systemów z wielodostępem FDD, TDD, WCDMA
 • Symulacja przyłączania abonentów – rzeczywistych bądź wygenerowanych losowo, z uwzględnieniem wymaganych przez nich parametrów (wymagane przepływności, niezawodność dostarczenia usług) oraz różnych kryteriów przydziału do danej stacji;
 • Planowanie stref przeniesienia połączenia w przypadku sieci tzw. „handover” (mobilne sieci radiowe)
 • Możliwość eksportowania map zasięgów, położeń do formatu akceptowalnego np. przez GoogleEarth, co znacznie ułatwia wizualizację efektów końcowych projektu.

Planowanie sieci radiowych przebiega w sposób iteracyjny, na każdym etapie wyniki konsultowane są z klientem, aby zapewnić spełnienie jego wszystkich wymagań. Po zakończeniu procesu projektowego przygotowywany jest raport, który obejmuje możliwie szeroki zakres aspektów związanych z daną projektowaną siecią w tym również wskazówki dla instalatorów.

Doświadczenie

IT Partners Telco posiada olbrzymie doświadczenie związane z planowaniem sieci radiowych:

 • tysiące wykonanych przekrojów na potrzeby połączeń radioliniowych,
 • planowanie dyspozytorskiej sieci trunkingowej w standardzie TETRA na potrzeby Spółek Linii Biznesowej Dystrybucji PGE
 • planowanie dostępowej sieci w standardzie WiMAX 802.16d na potrzeby powiatów parczewskiego, radzyńskiego, bialskiego i lubartowskiego
 • planowanie dostępowej sieci w standardzie LMDS na potrzeby GTS Energis S.A.
 • planowanie dostępowej sieci w standardzie LMDS na potrzeby ATM S.A.

Projektowanie obiektów telekomunikacyjnych

Systemy telekomunikacyjne, szczególnie oparte o radiokomunikację, wymagają szczególnej infrastruktury towarzyszącej. Urządzenia muszą znajdować się w pomieszczeniach przystosowanych do zapewnienia warunków środowiskowych i wyposażonych w odpowiednie przyłącza energetyczne i teletransmisyjne. Anteny wymagają konstrukcji wsporczych oraz wyniesienia na wymaganą wysokość z wykorzystaniem wież, masztów lub innych elementów montażowych.

IT Partners Telco dostarcza kompleksowe usługi związane z projektowaniem obieków telekomunikacyjnych w zakresie:

 • dopasowania projektu systemu telekomunikacyjnego do istniejącej infrastruktury Klienta lub minimalizowania nakładów inwestycyjnych i utrzymaniowych,
 • projektów budowlanych i wykonawczych wież telekomunikacyjnych w technologii stalowej oraz masztów w technologii stalowej i aluminiowej,
 • projektów budowlanych i wykonawczych konstrukcji wsporczych pod anteny na obiektach istniejących (budynki, wieże telekomunikacyjne, kominy, itp.),
 • projektów budowlanych i wykonawczych kontenerów telekomunikacyjnych oraz adaptacji istniejących pomieszczeń na potrzeby łączności,
 • ekspertyz wytrzymałości konstrukcji pod kątem instalacji systemu antenowego,
 • projektów oddziaływania środowiskowego konstrukcji oraz systemów antenowych,
 • prowadzenia kompleksowego postępowania administracyjnego w celu pozyskania zgód budowlanych.

IT Partners Telco, dzięki wieloletniej współpracy z zaufanymi specjalistami i partnerami technicznymi, realizuje usługi budowlane i inżynieryjne „pod klucz”.

Budowa obiektów telekomunikacyjnych

IT Partners Telco, wraz z projektowaniem i wdrażaniem systemów telekomunikacyjnych, świadczy usługi ogólnobudowlane w zakresie obiektów telekomunikacyjnych:

 • adaptacja i remont pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby łączności,
 • budowa i wyposażanie serwerowni,
 • roboty ziemne związane z fundamentowaniem,
 • dostawa i montaż wież telekomunikacyjnych w technologii stalowej,
 • dostawa i montaż masztów telekomunikacyjnych w technologii stalowej i aluminiowej,
 • dostawa i montaż konstrukcji wsporczych na potrzeby systemów antenowych,
 • dostawa i montaż elementów zwiększających funkcjonalność lub wytrzymałość istniejących obiektów telekomunikacyjnych (zwiększenie nośności wieży lub jej podwyższenie),
 • dostawa i montaż systemów bezpieczeństwa osobistego (systemy antyupadkowe),
 • montaż pionowych i poziomych tras kablowych,
 • dostawa, montaż i wyposażenie kontenerów telekomunikacyjnych,
 • dostawa i montaż systemów zasilania w energię elektryczną,
 • dostawa i montaż systemów ogrodzeniowych,
 • dostawa i montaż systemów ppoż oraz antywłamaniowych,
 • rekultywacja terenu.

IT Partners Telco współpracuje w zakresie prac budowlanych z wiodącymi na polskim rynku wykonawcami i dostawcami. Inżynierowie IT Partners Telco nadzorują każdy etap budowy osobiście, dzięki czemu gwarantują wysoką jakość świadczonych usług i prac.

Instalacja systemów telekomunikacyjnych

IT Partners Telco oferuje wykonywanie kompletnych instalacji systemów telekomunikacyjnych, w tym linków radiowych na sprzęcie własnym i powierzonym. Posiadamy grupę 20 doświadczonych instalatorów.

Nasi pracownicy posiadają zawsze aktualne badania lekarskie, szkolenia BHP do prac na wysokościach, szkolenia I i II stopnia alpinistyczne, szkolenia do prac w polu mikrofalowym, uprawnienia SEP a firma jest ubezpieczona w zakresie prowadzonej działalności.

Realizujemy prace na każdym rodzaju obiektu tj. budynkach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej, obiektach inżynieryjnych, masztach telekomunikacyjnych oraz kominach. Prace instalacyjne wykonujemy zawsze zgodnie uwarunkowaniami projektów radiowych i zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną z zakresu budowy linii radiowych.

Posiadamy certyfikacje i wiedzę z zakresu instalacji i konfiguracji większości wiodących producentów systemów radiowych, w tym: Ericsson, Harris-Stratex, NEC, Sagem, Ceragon, MikroWaveNetworks, VectraStar, Nera, SAF, Motorola.

Standardowy zakres prac instalacyjnych składa się z: 

 • Przygotowania konstrukcji pod antenowej
 • Instalacji jednostki zewnętrznej ODU
 • Instalacji jednostki wewnętrznej IDU
 • Przygotowania dróg kablowych
 • Instalacji kabla pośredniej częstotliwości
 • Wykonania uziemień kabla, ODU, IDU
 • Wykonania zasileń
 • Rozszycia DDF
 • Wizowania anten
 • Konfiguracji parametrów radiowych
 • Uruchomienia łącza radiowego
 • Wykonania testów transmisyjnych
 • Wykonania dokumentacji powykonawczej

W celu redukcji kosztów i usprawnienia prac Firma nasza jest od roku 2006 bezpośrednim importerem kabla mikrofalowego typu RG8. Na magazynie posiadamy standardowe konstrukcje stojaków nie penetrujących, uchwyty dościenne, obejmy kominowe, uchwyty CUU DEE, odgromniki gazowe, siłownie telekomunikacyjne 48V, szafki i kontenery telekomunikacyjne, łączówki i wszystkie inne potrzebne materiały instalacyjne. Wszystko to sprawia iż czas realizacji instalacji nie przekracza dwóch dni roboczych.

Do przeprowadzenia testów transmisyjnych posiadamy najwyższej klasy mierniki łącz E1, E3, PCM, STM-0, STM-1, STM-4 firmy HP.

Firma nasza wykonuje rocznie około 400 instalacji linków P-P i około 300 instalacji P-M, dodatkowo wykonujemy kompleksowe budowy stacji bazowych począwszy od wykonania projektów przez etap uzyskania pozwoleń administracyjnych a kończąc na budowie stacji telekomunikacyjnej.

Integracja systemów telekomunikacyjnych

Każdy system telekomunikacyjny istnieje w połączeniu z kolejnymi. Niezwykle żadko zdarza się, aby Klient budował system łączności w żaden sposób nie powiązany z kolejnymi sieciami i nie realizujący usług przenoszonych w całym środowisku telekomunikacyjnym lub informatycznym. 

IT Partners Telco od lat projektuje i wdraża systemy telekomunikacyjne, które stanowią element sieci Klienta oraz łączą się z sieciami operatorów zewnętrznych. Każdorazowo przystępując do prac szczegółowo analizujemy potrzeby Klienta i korzyści wynikające z wykorzystania każdej z usług. Szukamy rozwiązań optymalnych na pograniczu: potrzeb Klienta i jego pracowników, kosztów inwestycji i utrzymania, bezpieczeństwa danych i osób oraz rozwiązań technicznych i technologicznych.

Grupa inżynierów IT Partners Telco zajmuje się przeprowadzeniem całości procesu integracji lub migracji z innych systemów telekomunikacyjnych, na każdym etapie dokładając wszelkich starań aby nie zakłócać pracy istniejących aplikacji i usług.

Utrzymanie i serwis

IT Partners Telco oferuje swoim klientom i partnerom wsparcie i serwis obejmujący swym zakresem wszelkie ich potrzeby i wymagania. Celem naszego działu serwisowego jest oferowanie profesjonalnej i natychmiastowej pomocy przy wszystkich aspektach technicznych. Do dyspozycji klienta pozostajemy 24 h/ 365 dni/ obszar RP, poziom SLA już od 2h/8h.

Oferujemy serwis następujących rozwiązań telekomunikacyjnych:

 • Radwin
 • Siklu
 • 4RF
 • Hughes
 • HughesNet
 • Alvarion
 • Motorola
 • Ericsson
 • Aviat / Harris-Stratex
 • Sagem
 • Ceragon / Nera
 • NEC
 • SAF
 • Cambrige 
 • MicrowaveNetwork
 • i inne

Dodatkową propozycją jest usługa SWAP polegająca na utrzymaniu dla klienta magazynu części serwisowych, na dzień dzisiejszy posiadamy magazyny części serwisowych dla produktów Ericssona w pełnym zakresie rozwiązań oraz dla produktów Harris-Stratex w zakresie ograniczonym.

Firma nasza opiekuje się obecnie od strony serwisowej ok. 150 linkami radiowymi pracującymi w paśmie licencjonowanym na terenie całego kraju.

Filozofią działania naszej firmy jest budowa długoterminowych relacji z naszymi klientami, dlatego też, pragniemy Państwa zapewnić, że zakres oferowanych przez IT Partners Telco rozwiązań będzie stale rozszerzany i dostosowywany do dynamicznie zmieniających się realiów biznesowych.

Help Desk 24/7/365

IT Partners Telco posiada własny dział zajmujący się wsparciem Klientów oraz utrzymaniem systemów telekomunikacyjnych w trybie pracy ciągłej.

Na Państwa potrzeby oddajemy zespół techników, pracujących w trybie 24/7/365, który realizuje usługi:

 • zdalne wsparcie użytkowników systemów telekomunikacyjnych
 • zdalne wsparcie administratorów i służb utrzymania technicznego
 • monitoring proaktywny systemów telekomunikacyjnych i informatycznych
 • nadzór nad służbami utrzymania technicznego
 • współpraca ze służbami monitorującymi system ze strony Klienta

Dzięki grupie wysoce wyspecjalizowanych pracowników IT Partners Telco jest w stanie zapewnić wsparcie systemów telekomunikacyjnych na poziomie wymaganym przez Klienta, niezależnie od pory dnia i nocy.

Doradztwo techniczne i finansowe

IT Partners Telco, jako firma specjalizująca się w projekach telekomunikacyjnych, świadczy usługi związane z doradztwem technicznym, technologicznym oraz finansowym. 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy ze specjalistami innych branż możemy zaproponować usługi:

 • projekty techniczne i technologiczne
 • analizy finansowe
 • studia wykonalności
 • programy funkcjonalno-użytkowe
 • audyty istniejących projektów technicznych i technologicznych
 • inne wymagające wiedzy eksperckiej w dziedzinie telekomunikacji

Specjaliści IT Partners Telco często służą pomocą jako eksperci w komisjach oceniająch projekty telekomunikacyjne oraz infrastrukturalne.

 

Hurtowe usługi telekomunikacyjne

IT Partners Telco sp. z o.o. jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym oferującym dostęp telekomunikacyjny do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych powstałej w wyniku realizacji projektu pn. „Zapewnienie dostępu do sieci NGA na obszarze podregionu Ciechanowskiego” nr umowy o dofinansowanie POPC.01.01.00-14-0006/17 w ramach Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach którego otrzymał dofinansowanie ze środków europejskich (nr naboru POPC.01.01.00-IP.01-00-002/16).

Oferta hurtowa dla Gospodarstw Domowych

IT Partners Telco sp. z o.o. jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym oferującym dostęp telekomunikacyjny do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych powstałej w wyniku realizacji projektu pn. „Zapewnienie dostępu do sieci NGA na obszarze podregionu Ciechanowskiego” nr umowy o dofinansowanie POPC.01.01.00-14-0006/17 w ramach Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach którego otrzymał dofinansowanie ze środków europejskich (nr naboru POPC.01.01.00-IP.01-00-002/16).

W zakresie dostępu do sieci telekomunikacyjnej i infrastruktury telekomunikacyjnej powstałej ze środków europejskich – IT Partners Telco sp. z o.o. kieruje się postanowieniami rozdziału 2.1. „Wymagań dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego naboru w ramach działania 1.1. POPC”, i zapewnia otwarty i efektywny dostęp hurtowy do sieci zrealizowanej w ramach tego projektu, na równych i niedyskryminujących warunkach, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, art. 27 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

IT Partners Telco sp. z o.o. świadczy usługi hurtowe, w oparciu o Ofertę Hurtową, która została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 25 czerwca 2020 r.

IT Partner Telco stosuje System Komunikacyjny stanowiący funkcyjną skrzynkę email znajdującą się pod adresem: POPC.hurt@itpartners.com.pl. Wszelkie pytania proszę kierować pod ten adres. System Komunikacyjny służy do obsługi usług hurtowych oferowanych przez IT Partners Telco sp. z o.o.

Poniżej opublikowano:

1. Wzór oferty hurtowej dla Gospodarstw Domowych,
2. Mapa sieci telekomunikacyjnej oferty hurtowej dla Gospodarstw Domowych,
3. Instrukcja obsługi Systemu Komunikacyjnego dla Gospodarstw Domowych,
4. Szczegółowy opis funkcjonalności Systemu Komunikacyjnego.
5. Wykaz punktów adresowych objętych zasięgiem wybudowanej sieci POPC.