IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjna w skali świata mikrokomórka LTE-Advanced pracująca z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz”

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Nowoczesne systemy telekomunikacyjne

radiowe rozwiązania punkt-punkt, punkt-wielopunkt, satelitarne, optyczne oraz transmisji głosu

Więcej»

Transmisja drogą radiową danych i głosu

wsparcie transmisji IP, PDH, SDH, CES

Więcej»

Realizacja projektów "pod klucz"

doradztwo, projektowanie, wdrażanie, integracja, budowa i utrzymanie

Więcej»

Wiedza i doświadczenie

kompetencje zespołu techników i inżynierów gwarantują powodzenie projektu

Więcej»

Gotowość do wyzwań

od 2007 roku realizujemy innowacyjne
i pionierskie wdrożenia nowoczesnych technologii

Więcej»

ECI Telecom

 ECI Telecom jest izraelskim dostawcą infrastruktury sieciowej, który w swojej ofercie posiada platformy i rozwiązania telekomunikacyjne dedykowane:

  • operatorom - dostawcom usług,
  • operatorom kablowym,
  • operatorom sieci bezprzewodowych,
  • operatorom usług hurtowej transmisji danych,
  • sektorom energetycznemu oraz przemysłowemu,
  • administracji publicznej,
  • wojsku oraz bezpieczeństwu publicznemu.

 

Firma koncentruje się na rozwiązaniach wieloplatformowych w dziedzinach aplikacji biznesowych, głosu, radiokomunikacji, łączności światłowodowej, szkieletu sieci telekomunikacyjnej, DWDM, TDM to Ethernet, migracji do IP oraz bezpieczeństwa sieciowego. ECI Telecom jest jednym z liderów rynku telekomunikacyjnego, od 1961 roku rozwijając kolejne innowacyjne produkty.

Copyright © IT PARTNERS TELCO
ul. Żupnicza 17 03-821 Warszawa
tel.: 22 823 91 51, 22 823 91 52, 22 823 91 53