IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjna w skali świata mikrokomórka LTE-Advanced pracująca z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz”

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Nowoczesne systemy telekomunikacyjne

radiowe rozwiązania punkt-punkt, punkt-wielopunkt, satelitarne, optyczne oraz transmisji głosu

Więcej»

Transmisja drogą radiową danych i głosu

wsparcie transmisji IP, PDH, SDH, CES

Więcej»

Realizacja projektów "pod klucz"

doradztwo, projektowanie, wdrażanie, integracja, budowa i utrzymanie

Więcej»

Wiedza i doświadczenie

kompetencje zespołu techników i inżynierów gwarantują powodzenie projektu

Więcej»

Gotowość do wyzwań

od 2007 roku realizujemy innowacyjne
i pionierskie wdrożenia nowoczesnych technologii

Więcej»

Systemy punkt-wielopunkt

Systemy bezprzewodowe punkt - wielopunkt znajdują zastosowanie zarówno w sieciach szkieletowych jak i w sieciach dostępowych.

Systemy szkieletowe oraz przeznaczone dla klientów biznesowych charakteryzują się znacznie wyższą niezawodnością. Duży nacisk kładą zarówno na przepływność łącza jak i gwarancję jakości dostarczanego połączenia. Profesjonalne systemy pozwalają na kreację zaawansowanych usług oraz oferują rozbudowane możliwości kontrolowania sieci.

Systemy używane w sieciach dostępowych są projektowane z myślą o dostarczeniu usług o mniejszym zapotrzebowaniu na przepływność. Dobrze sprawdzają się w przypadkach gdy gwarancja określonej przepływności nie jest wymogiem i akceptowalna jest zmniejszona dostępność usługi.

IT Partners Telco jest dystrybutorem systemów bezprzewodowych punkt-wielopunkt producentów:

Copyright © IT PARTNERS TELCO
ul. Żupnicza 17 03-821 Warszawa
tel.: 22 823 91 51, 22 823 91 52, 22 823 91 53