IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjna w skali świata mikrokomórka LTE-Advanced pracująca z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz”

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Nowoczesne systemy telekomunikacyjne

radiowe rozwiązania punkt-punkt, punkt-wielopunkt, satelitarne, optyczne oraz transmisji głosu

Więcej»

Transmisja drogą radiową danych i głosu

wsparcie transmisji IP, PDH, SDH, CES

Więcej»

Realizacja projektów "pod klucz"

doradztwo, projektowanie, wdrażanie, integracja, budowa i utrzymanie

Więcej»

Wiedza i doświadczenie

kompetencje zespołu techników i inżynierów gwarantują powodzenie projektu

Więcej»

Gotowość do wyzwań

od 2007 roku realizujemy innowacyjne
i pionierskie wdrożenia nowoczesnych technologii

Więcej»

TETRA

 Czym jest TETRA?

TETRA czyli TErrestrial Trunked Radio (dawniej TransEuropean Trunked Radio) jest stworzonym przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych - ETSI (European Telecommunications Standardisation Institute) jedynym otwartym standardem cyfrowej łączności radiotelefonicznej powstałym specjalnie z przeznaczeniem dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa. Głównym powodem wykorzystywania tego systemu jest możliwość korzystania z narzędzia komunikacyjnego, zapewniającego koordynację funkcjonowania i niezakłóconą współpracę takich służb jak policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, a także innych służb bezpieczeństwa publicznego. System TETRA wprowadza się krajach, w których nie ma ujednoliconej infrastruktury łączności.

Jak działa TETRA?

TETRA wykorzystuje wielodostęp z podziałem czasowym TDMA (Time Division Multiple Access), który pozwala udostępnić w jednym kanale radiowym o szerokości 25 kHz 4 niezależne szczeliny czasowe umożliwiające korzystanie z 4 niezależnych kanałów komunikacyjnych. Pozwala to prowadzić 4 niezależne rozmowy telekomunikacyjne, bądź przesyłać w tym samym czasie dane. Gdy użytkownik sieci chce skorzystać z systemu - na przykład przeprowadzić rozmowę telefoniczną - wysyła prośbę o połączenie, które jest mu udostępniane w nie dłużej niż pół sekundy. Gdy przy dużej liczbie użytkowników zajęte są wszystkie kanały, a konieczne jest przeprowadzenie bardzo ważnej rozmowy telefonicznej (na przykład połączenia alarmowego w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia ludzi) zajęcie wszystkich kanałów eliminuje się za pomocą sprawnego operowania priorytetami połączeń. Połączenia alarmowe są w takiej sieci traktowane nadrzędnie i w razie potrzeby kanał zajęty innym połączeniem jest zwalniany, co jest bardzo ważne do wspominanego już skoordynowanego działania wielu służb bezpieczeństwa publicznego.
Najnowsze osiągnięcia systemu TETRA przynoszą poza możliwością komunikacji głosowej (także szyfrowanej), integrację usług z lokalizacją za pomocą systemu GPS, dostęp do baz danych (Internet, instytucjonalne intranety z prędkością do 28,8 kbps), przesyłanie komunikatów statutowych (odpowiednik SMS), czy ostatnio także implementację WAP.

Do czego służy TETRA?

Podsumowując standard TETRA zapewnia:

 • komunikację czterema niezależnymi kanałami;
 • zestawienie połączenia w czasie poniżej 0,5 sekundy;
 • automatyczne zwalnianie zajętych kanałów dla połączeń priorytetowych;
 • transmisję danych z prędkością do 28,8 kb/s;
 • dostęp do sieci transmisji danych i publicznej sieci telefonicznej;
 • możliwość wysyłania wiadomości tekstowych (odpowiednik SMS);
 • obsługę poczty elektronicznej (e-mail);
 • możliwość rozszerzenia zasięgu systemu przez użycie przewoźnego przemiennika;
 • łączność bezpośrednią (radio do radia) poza zasięgiem systemu;
 • dostęp do baz danych bezpośrednio z radiotelefonu użytkownika;
 • kodowanie przekazywanych informacji, oraz użycie innych dodatkowych zabezpieczeń;
 • w pełni dupleksowe połączenia głosowe (jak w telefonii komórkowej)
 • podwójny a nawet poczwórny wzrost wykorzystania pasma w porównaniu z systemami analogowymi
 • podział obszarów stacji bazowych na sektory
 • bardzo szybką transmisję danych
 • wydajniejsze wielokrotne wykorzystanie częstotliwości kanałowych
 • eliminację szumów od innych użytkowników.

 

Jakie usługi zapewnia TETRA?

System TETRA oferuje wiele usług w trybie komutacji pakietów jak i kanałów. Podobnie jak w systemie GSM. W systemie TETRA usługi są podzielone na dwie kategorie usługi przenoszenia i teleusługi.

 

Teleusługi oferują pięć różnych połączeń głosowych:

 • połączenie indywidualne
 • połączenie grupowe
 • połączenie bezpośrednie
 • połączenie grupowe z potwierdzeniem
 • połączenie rozsiewcze

 

Usługi przenoszenia oferują:

 • transmisję cyfrową danych i głosu z szybkością od 7,2 do 28,8 kbit/s
 • pakietową transmisję typu punkt-punkt
 • pakietową transmisję w trybie bezpołączeniowym w formacie punkt-punkt.

 

Dodatkowe usługi systemu TETRA:

 • możliwość uzyskania autentyczności abonenta
 • możliwość dyskretnego podsłuchu abonenta
 • możliwość przerywania trwających połączeń
 • ustawienia priorytetów wykonywania połączeń
 • identyfikowanie abonenta
 • tworzenie grup abonetów

 


Produkty danej technologii:

Motorola DimetraIP

Copyright © IT PARTNERS TELCO
ul. Tarnogórska 12 03-679 Warszawa
tel.: 22 823 91 51, 22 823 91 52, 22 823 91 53