IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjna w skali świata mikrokomórka LTE-Advanced pracująca z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz”

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Nowoczesne systemy telekomunikacyjne

radiowe rozwiązania punkt-punkt, punkt-wielopunkt, satelitarne, optyczne oraz transmisji głosu

Więcej»

Transmisja drogą radiową danych i głosu

wsparcie transmisji IP, PDH, SDH, CES

Więcej»

Realizacja projektów "pod klucz"

doradztwo, projektowanie, wdrażanie, integracja, budowa i utrzymanie

Więcej»

Wiedza i doświadczenie

kompetencje zespołu techników i inżynierów gwarantują powodzenie projektu

Więcej»

Gotowość do wyzwań

od 2007 roku realizujemy innowacyjne
i pionierskie wdrożenia nowoczesnych technologii

Więcej»

Telekomunikacja

 IT Partners Telco oferuje firmom operującym w branży telekomunikacyjnej następujące produkty:

 

TechnologiaProdukt

Linie radiowe 

bezprzewodowa łączność klasy operatorskiej w pasmach licencjonowanych i wolnych

Ceragon - linki w paśmie 13-38GHz i 10,5GHz

Radwin - linki w paśmie 5,9-6,4GHz

Siklu - linki Gb w paśmie 60-80GHz

E-band - linki Gb w paśmie 60-80GHz

Łącza punkt - wielopunkt 

bezprzewodowa łączność punkt-wielopunkt umożliwiająca budowę szkieletu sieci, profesjonalnego dostępu do usług dla klienta biznesowego, usług klasy enteprise

Radwin

Hughes - LMDS

Łączność satelitarna 

łączność punkt-wielopunkt realizująca usługi klasy enteprise lub usług dostępu do Internetu dla klientów biznesowych

HughesNet

Łączność światłowodowa 

urządzenia klasy operatorskiej realizujące usługi DWDM, IP, GPON oraz SDH

ECI Telecom

 

Oferujemy również usługi w zakresie realizacji projektów telekomunikacyjnych "pod klucz" oraz specjalistycznych usług z zakresu doradztwa technologicznego oraz planowania systemów radiowych.

Copyright © IT PARTNERS TELCO
ul. Tarnogórska 12 03-679 Warszawa
tel.: 22 823 91 51, 22 823 91 52, 22 823 91 53