IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjna w skali świata mikrokomórka LTE-Advanced pracująca z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz”

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Nowoczesne systemy telekomunikacyjne

radiowe rozwiązania punkt-punkt, punkt-wielopunkt, satelitarne, optyczne oraz transmisji głosu

Więcej»

Transmisja drogą radiową danych i głosu

wsparcie transmisji IP, PDH, SDH, CES

Więcej»

Realizacja projektów "pod klucz"

doradztwo, projektowanie, wdrażanie, integracja, budowa i utrzymanie

Więcej»

Wiedza i doświadczenie

kompetencje zespołu techników i inżynierów gwarantują powodzenie projektu

Więcej»

Gotowość do wyzwań

od 2007 roku realizujemy innowacyjne
i pionierskie wdrożenia nowoczesnych technologii

Więcej»

Synchroniczne TDD 5,9-6,4GHz

Pasmo 5.9 - 6.4 GHz

Pasmo 5.9 - 6.4 GHz jest jednym z najnowszych udostępnionych przez UKE zasobów częstotliwościowych. Łączy ono w sobie zalety pasma uwolnionego z zakresu 5 GHz (m.in. mniejsze tłumienie wolnej przestrzeni) z brakiem ograniczeń nałożonych na zastępczą moc promieniowaną izotropową. Rezerwacja kanałów w tym paśmie odbywa się klastrami co pozwala na realizację znaczących obszarowo sieci radiowych.

System TDD

Systemy łaczności bezprzewodowej TDD (ang. time division duplex) to systemy z podziałem w dziedzinie czasu, czyli rozwiązanie w którym zarówno stacja bazowa jak i kliencka nadają i odbierają na tej samej częstotliwości radiowej. Komunikacja przebiega na zasadzie przydziału przez stację bazową szczelin czasowych, w których końcówki nadają i odbierają na zmianę. Sposób podziału czasu i przydziału szczelin do użytkowników definiuje podstawowe parametry systemu radiowego, takie jak przepływność oraz wydajność dla wielu podłączonych użytkowników. Przykładem takiego systemu jest sieć WiFi, w której jednak końcówki klienckie muszą konkurować o dostęp do medium transmisyjnego, a tym samym wprowadzać straty wynikające z konfliktów między terminalami.

Rola synchronizacji

Podstawową cechą systemów profesjonalnych odróżniających je od zwykłego WiFi jest wprowadzenie transmisji synchronizowanej i sterowanej przez stację bazową. Kluczowym elementem takiego systemu jest synchronizacja wszystkich elementów tak, aby ograniczyć wzajemne zakłócanie się terminali (tzw. interferencji w dziedzinie czasu). Wprowadzenie zegara odniesienia w sieci pozwala zagwarantować że  stacja bazowa nie będzie nadawać w szczelinach czasowych przeznaczonych na transmisję klientów ani na odwrót. Pozwala to na znaczne zwiększenie wydajności działania takiego systemu.

Ponadto zarządzanie przydziałem szczelin czasowych odgórnie przez stację bazową pozwala na wprowadzenie gwarancji pasma. Oznacza to przypisanie określonej liczby szczelin czasowych na stałe do danego urządzenia klienckiego. Tym sposobem zachowywana jest stała przepływność i możliwe jest realizowanie usług wrażliwych na niezmienność parametrów łącza i trwałość połączenia.

Zalety w stosunku do WiFi

  • większe zasięgi radiowe
  • realizacja usług z gwarancją pasma (np. monitoring wizyjny)
  • większe przepływności
  • większa stabilność parametrów połączenia
  • przystosowanie do realizacji łączy typu backhaul
  • możliwość sterowania długością szczeliny czasowej i realizacji asymetrycznych połączeń

 

Produkty tej kategorii

Radwin RW5000

 

Copyright © IT PARTNERS TELCO
ul. Tarnogórska 12 03-679 Warszawa
tel.: 22 823 91 51, 22 823 91 52, 22 823 91 53