IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjna w skali świata mikrokomórka LTE-Advanced pracująca z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz”

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Nowoczesne systemy telekomunikacyjne

radiowe rozwiązania punkt-punkt, punkt-wielopunkt, satelitarne, optyczne oraz transmisji głosu

Więcej»

Transmisja drogą radiową danych i głosu

wsparcie transmisji IP, PDH, SDH, CES

Więcej»

Realizacja projektów "pod klucz"

doradztwo, projektowanie, wdrażanie, integracja, budowa i utrzymanie

Więcej»

Wiedza i doświadczenie

kompetencje zespołu techników i inżynierów gwarantują powodzenie projektu

Więcej»

Gotowość do wyzwań

od 2007 roku realizujemy innowacyjne
i pionierskie wdrożenia nowoczesnych technologii

Więcej»

SDH

SDH (Synchronous Digital Hierarchy) to technologia transportu oparta o światłowody, przystosowana do przesyłania danych o dużych przepustowościach. Jest to rozwinięcie technologii PDH (PDH to transmisja plezjochroniczna, czyli „prawie synchroniczna”), w którym wyeliminowano większość wad PDH.

Główną cechą SDH jest pełna synchronizacja urządzeń pracujących w sieci (jest to synchronizacja do nadrzędnego zegara PRC i do innych urządzeń). Dane są odpowiednio grupowane w ramki (wielkość bitowa ramki jest zależna od szybkości kanału). Czas trwania ramki jest stały i wynosi 125 ms. Podstawową jednostką transportową w systemie SDH jest STM-1 (jest to ramka o wielkości 9x270 bajtów, co daje przepływność 155,52 Mbit/s). Wartość ta jest zwielokrotniana w procesie multipleksacji (wyższe przepływności są N-tą wielokrotnością STM-1). Opisane cechy technologii SDH sprawiają, że koszt wydzielenia z sieci pojedynczego kanału jest znacznie mniejsza, niż w przypadku sieci PDH.

Przepływności stosowanych obecnie jednostek transportowych:

  • STM-1 – (155,52 Mbit/s),
  • STM-4 – (622,08 Mbit/s),
  • STM-16 – (2488,32 Mbit/s),
  • STM-64 – (9953,28 Mbit/s),
  • STM-256 – (39813,12 Mbit/s).

 


Produkty technologii:

Copyright © IT PARTNERS TELCO
ul. Tarnogórska 12 03-679 Warszawa
tel.: 22 823 91 51, 22 823 91 52, 22 823 91 53