IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjna w skali świata mikrokomórka LTE-Advanced pracująca z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz”

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Nowoczesne systemy telekomunikacyjne

radiowe rozwiązania punkt-punkt, punkt-wielopunkt, satelitarne, optyczne oraz transmisji głosu

Więcej»

Transmisja drogą radiową danych i głosu

wsparcie transmisji IP, PDH, SDH, CES

Więcej»

Realizacja projektów "pod klucz"

doradztwo, projektowanie, wdrażanie, integracja, budowa i utrzymanie

Więcej»

Wiedza i doświadczenie

kompetencje zespołu techników i inżynierów gwarantują powodzenie projektu

Więcej»

Gotowość do wyzwań

od 2007 roku realizujemy innowacyjne
i pionierskie wdrożenia nowoczesnych technologii

Więcej»

RL RW2000

Radiolinie Radwin

Rodziny produktów WinLink 1000 i RADWIN 2000 to bogate portfolio rozwiązań klasy operatorskiej typu punkt-punkt w paśmie do 6GHz, obejmujące szeroki zakres trybów pracy i przepustowości. Systemy te wspierają transmisję Ethernet i natywnego TDM. Takie podejście umożliwia łatwą i płynną migrację do sieci all-IP.
Opisywane radiolinie są urządzeniami typu split-mount, co oznacza rozdzielenie części radiowej od części pośredniej częstotliwości. Architektura ta pozwala zminimalizować koszty wdrożenia radiolinii i zapobiec utracie mocy sygnału radiowego na długich fiderach.
Rozwiązania Radwin cechują się możliwością elastycznego wyboru kanału pracy, co, obok zastosowanej modulacji adaptacyjnej, pozwala minimalizować negatywny wpływ kanału radiowego na jakość transmisji. Ponadto radiolinie te mogą być z powodzeniem wykorzystane także w topologiach punkt-wielopunktpunkt (do 16 linków). Jest to możliwe dzięki systemowi synchronizacji HSS. Rozwiązanie to eliminuje interferencje powstające w wyniku pracy we wspólnej lokalizacji. W przypadku zakłóceń pomiędzy różnymi lokalizacjami, Radwin oferuje synchronizację za pomocą GPS.

Radwin 2000
Rodzina produktów Radwin 2000 dzieli się na cztery serie: Radwin 2000 B, Radwin 2000 C, Radwin 2000 L i Radwin 2000 PDH.
Radiolinie Radwin 2000 umożliwiają transmisję Ethernet i natywnego TDM z przepustowością do 200 Mbps i do 16 strumieni E1. W przypadku serii B i C, obok pracy w trybie symetrycznym, wspierana jest także praca w trybie asymetrycznym, z dynamiczną alokacją zasobów.
Wszystkie linie pozwalają na obsługę zaawansowanych funkcji sieciowych, takich jak VLAN (802.1Q, 802.1P, QinQ) oraz QoS (w liniach B i C). Ponadto urządzenia te mogą pracować w trybach MIMO (co pozwala podwoić przepustowość transmisji) lub Diversity (co zwiększa redundancję łącza i poprawia jakość transmisji).
Dodatkowo urządzenia z linii B i C wyposażone są we wbudowane analizatory widma, które ułatwiają monitorowanie transmisji.

Główne cechy parametry zestawiono w tabeli.
 

Porównanie linii produktowych RW2000
Radwin 2000Seria BSeria CSeria LSeria PDH
Przepustowość [Mbps]50 (zagregowane)200 (zagregowane)50 (symetryczne)10 (symetryczne)
Częstotliwość pracy [GHz]4.900-6.0602.302-2,472
2.496-2.700
3.300-3.800
4.800-6.060
2.302-2.472
4.800-6.060
2.302-2.472
4.800-6.060
Szerokość kanałów [MHz]5/10/205/10/20/4010/2010/20
Zasięg [km]do 120do 120do 120do 120
Porty TDM6161616
Modulacja adaptacyjnataktaktaktak
Automatyczny wybór kanałówtaktaktaktak
Asymetryczna alokacja zasobówtaktaknienie
Synchronizacja TDDtaktaktaktak

 

Broszura produktowa

Radwin 2000

 

Copyright © IT PARTNERS TELCO
ul. Tarnogórska 12 03-679 Warszawa
tel.: 22 823 91 51, 22 823 91 52, 22 823 91 53