IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjna w skali świata mikrokomórka LTE-Advanced pracująca z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz”

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Nowoczesne systemy telekomunikacyjne

radiowe rozwiązania punkt-punkt, punkt-wielopunkt, satelitarne, optyczne oraz transmisji głosu

Więcej»

Transmisja drogą radiową danych i głosu

wsparcie transmisji IP, PDH, SDH, CES

Więcej»

Realizacja projektów "pod klucz"

doradztwo, projektowanie, wdrażanie, integracja, budowa i utrzymanie

Więcej»

Wiedza i doświadczenie

kompetencje zespołu techników i inżynierów gwarantują powodzenie projektu

Więcej»

Gotowość do wyzwań

od 2007 roku realizujemy innowacyjne
i pionierskie wdrożenia nowoczesnych technologii

Więcej»

RL IP-10C

Radiolinia Ceragon FibeAir IP-10C w rzeczywistości jest wersją full-outdoor rozwiązania IP-10G. Dzięki kompaktowej obudowie mocowanej bezpośrednio do anteny, nieaktualny staje się podział na IDU i ODU. W przypadku rozwiązania IP-10C instalacja jest znacznie uproszczona – wystarczy doprowadzić ruch Ethernet do odpowiedniego portu urządzenia.

Parametry techniczne Ceragon IP-10C
Wspierane konfiguracje 1+0
Radiowe pasma pracy 6, 7, 8, 10, 10.5, 11, 13, 15, 18, 23, 24,26, 28, 32, 38, 42 GHz
Szerokości kanałów radiowych 3.5, 7, 14, 28, 56 MHz
Modulacje QPSK, 8PSK oraz 16, 32, 64, 128, 256 QAM
Porty Ethernet 1x10/100/1000 (Combo: elektryczny lub SFP)
Zakres przepustowości 10 – 372 Mbps
Zakres mocy nadawania od -10 do 24 dBm4
Modulacja adaptacyjna ACM TAK
XPIC NIE
QoS TAK
MetroSwitch / switch zarządzalny NIE
SyncE TAK
Możliwe łącze asymetryczne NIE
Maksymalny pobór mocy 45 W

 

Opcje specjalne

  • Pasma 10.5, 24, 42 GHz – w ramach systemu można zastosować jednostkę radiową na pasma punkt-wielopunkt (10.5, 42 GHz) w celu stworzenia węzła radioliniowe, co pozwala na znaczne oszczędności na dzierżawie widma. Natomiast dla krótkich połączeń można zastosować pasmo uwolnione 24 GHz i całkowicie uniknąć opłat UKE.
  • Asymetryczne łącze – tradycyjnie radiolinie służyły do budowania łączy full-duplex, radiolinie pozwalają na więcej – mając kilka przyległych kanałów radiowych możliwe jest stworzenie połączenia asymetrycznego
  • MetroSwitch – zintegrowany zarządzalny switch Ethernetowy w pełni zgodny z Metro Ethernet Forum: MEF-9 i MEF-14, dla usług EPL, EVPL E-LAN.
  • XPIC – możliwość podwojenia przepustowości dzięki wykorzystaniu obu polaryzacji V i H do jednoczesnej transmisji informacji
  • MultiRadio – możliwość zagregowania przepustowości kilku linków radiowych i wyprowadzenie jednolitego strumienia na wybranym porcie ruchu. Rozwiązanie to idealnie nadaje się do transmisji strumieni IPTV, w przypadku której standardowy mechanizm Link Aggregation nie daje zadowalających efektów
  • ACM – modulacja automatycznie dobierana względem panujących warunków pogodowych. Nagły wzrost tłumienia nie przerywa łącza, a jedynie ogranicza jego przepustowość , co skutkuje większą jego dostępnością w skali roku.
  • QoS – mechanizm zarządzania jakością usług – możliwość ustawienia 8 kolejek ruchu z 4 priorytetami, współdziałanie z mechanizmem ACM. Dodatkowo urządzenia Ceragon wspierają dwukolorowy WRED i obsługują klasy bity EXP pakietów MPLS
  • SyncE – synchroniczny Ethernet, nowy standard operatorski
     
Copyright © IT PARTNERS TELCO
ul. Tarnogórska 12 03-679 Warszawa
tel.: 22 823 91 51, 22 823 91 52, 22 823 91 53