IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjna w skali świata mikrokomórka LTE-Advanced pracująca z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz”

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Nowoczesne systemy telekomunikacyjne

radiowe rozwiązania punkt-punkt, punkt-wielopunkt, satelitarne, optyczne oraz transmisji głosu

Więcej»

Transmisja drogą radiową danych i głosu

wsparcie transmisji IP, PDH, SDH, CES

Więcej»

Realizacja projektów "pod klucz"

doradztwo, projektowanie, wdrażanie, integracja, budowa i utrzymanie

Więcej»

Wiedza i doświadczenie

kompetencje zespołu techników i inżynierów gwarantują powodzenie projektu

Więcej»

Gotowość do wyzwań

od 2007 roku realizujemy innowacyjne
i pionierskie wdrożenia nowoczesnych technologii

Więcej»

Ceragon

Radiolinie Ceragon są flagowym produktem firmy IT Partners Telco w dziedzinie bezprzewodowej transmisji danych w relacji punkt-punkt. Przez 5 lat ścisłej współpracy z izraelskim producentem Ceragon Networks staliśmy się głównym i preferowanym dostawcą rozwiązań radioliniowych tej firmy w Polsce. Setki wdrożeń radiolinii Ceragon wykonanych przez nas w tym czasie utwierdziły nas w przekonaniu, że produkty te są w stanie całkowicie sprostać specyficznym potrzebom zarówno małych operatorów ISP jak i ogólnokrajowych operatorów danych.

W naszej działalności stawiamy na postęp technologiczny i innowacyjność, dlatego to właśnie produkty Ceragon tworzą podstawową część naszej oferty. Zaproszamy do zapoznania się z urządzeniami z rodziny FibeAir.

Copyright © IT PARTNERS TELCO
ul. Tarnogórska 12 03-679 Warszawa
tel.: 22 823 91 51, 22 823 91 52, 22 823 91 53