IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjna w skali świata mikrokomórka LTE-Advanced pracująca z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz”

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Nowoczesne systemy telekomunikacyjne

radiowe rozwiązania punkt-punkt, punkt-wielopunkt, satelitarne, optyczne oraz transmisji głosu

Więcej»

Transmisja drogą radiową danych i głosu

wsparcie transmisji IP, PDH, SDH, CES

Więcej»

Realizacja projektów "pod klucz"

doradztwo, projektowanie, wdrażanie, integracja, budowa i utrzymanie

Więcej»

Wiedza i doświadczenie

kompetencje zespołu techników i inżynierów gwarantują powodzenie projektu

Więcej»

Gotowość do wyzwań

od 2007 roku realizujemy innowacyjne
i pionierskie wdrożenia nowoczesnych technologii

Więcej»

PtMP RW5000

Radwin 5000 to rozwiązanie typu punkt-wielopunkt, idealne do zastosowania w systemach monitoringu czy w tzw. ostatniej mili do odbiorców usług. System ten może dostarczyć przepustowość do 200 Mbps na sektor stacji bazowej. Dostępne są różne rodzaje

 urządzeń klienckich, umożliwiających elastycznie przepływności (10, 20 lub 50Mbps). Ponadto producent wdrożył mechanizm gwarancji zasobów dla użytkownika, co jest kluczowe w przypadku umów typu SLA.

W systemach Radwin 5000 wspierane są połączenia asymetryczne (ponad 90% zasobów może być dedykowane ruchowi w danym kierunku). Udostępniony jest również szeroki zakres częstotliwości (zarówno w stacji bazowej, jak i w urządzeniach klienckich), co ułatwia planowanie radiowe.
Wdrożone technologie OFDM i MIMO zapewniają dużą wydajność widmową (5Mbps/MHz) i zwiększają efektywność działania w trudnych warunkach kanału radiowego. Modulacja OFDM pozwala zastosować systemy Radwin 5000 nawet w przypadku braku bezpośredniej widoczności między nadajnikiem i odbiornikiem. Ważnym elementem systemu jest również synchronizacja TDD, która zapobiega interferencjom pomiędzy połączeniami i pozwala optymalnie wykorzystać zarówno spektrum, jak i powierzchnię wieży stacji bazowej.

Główne parametry Radwin 5000:

 • przepływność do 200 Mbps,
 • zasięg do 40 km,
 • urządzenia klienckie zapewniające przepływności 10/20/50 Mbps,
 • zakresy częstotliwości pracy: 3.3-3.8 GHz, 4.9-6.0 GHz, 5.9-6.4GHz,
 • wdrożona technologie OFDM i MIMO,
 • możliwość w pełni asymetrycznej transmisji,
 • do 16 użytkowników/sektor (planowana realizacja do 32 użytkowników),
 • synchronizacja TDD,
 • wspierana adaptacyjna modulacja.

 

System Radwin RW5000 zawiera również jednostki klienckie:

 • HSU510 (10Mbps zagregowane) - małe zintegrowane rozwiązanie z anteną 15dBi
 • HSU520 (20Mbps zagregowane) - małe zintegrowane rozwiązanie z anteną dużej mocy lub anteną zewnętrzną
 • HSU550 (50Mbps zagregowane) - małe zintegrowane rozwiązanie z anteną dużej mocy lub anteną zewnętrzną

 

Karty produktowe

Radwin RW5000

Copyright © IT PARTNERS TELCO
ul. Tarnogórska 12 03-679 Warszawa
tel.: 22 823 91 51, 22 823 91 52, 22 823 91 53