IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjna w skali świata mikrokomórka LTE-Advanced pracująca z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz”

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Nowoczesne systemy telekomunikacyjne

radiowe rozwiązania punkt-punkt, punkt-wielopunkt, satelitarne, optyczne oraz transmisji głosu

Więcej»

Transmisja drogą radiową danych i głosu

wsparcie transmisji IP, PDH, SDH, CES

Więcej»

Realizacja projektów "pod klucz"

doradztwo, projektowanie, wdrażanie, integracja, budowa i utrzymanie

Więcej»

Wiedza i doświadczenie

kompetencje zespołu techników i inżynierów gwarantują powodzenie projektu

Więcej»

Gotowość do wyzwań

od 2007 roku realizujemy innowacyjne
i pionierskie wdrożenia nowoczesnych technologii

Więcej»

O Firmie

IT Partners Telco to przede wszystkim ludzie, ich umiejętności i wiedza. Firma zatrudnia czterdzieści osób, z czego trzydzieści to inżynierowie i technicy wyspecjalizowani w konkretnych grupach produktów i usług.

Od 2005 roku, gdy Spółka została zarejestrowana, przeszliśmy długą drogę nauki i mniejszych projektów, aby w obecnej chwili móc pochwalić się pionierskimi na polskim rynku wdrożeniami. Zaangażowanie zespołów projektowych oraz zdolność do adaptacji do każdych warunków pracy, owocuje zaufaniem i uznaniem naszych Klientów. Wierząc we własne umiejętności oraz chęć rozwoju kompetencji nie boimy się wyzwań i stawiania coraz trudniejszych w realizacji celów.

IT Partners Telco specjalizuje się w systemach telekomunikacyjnych opartych o transmisję mikrofalową. Dzięki osiąganym sukcesom we wdrażaniu skomplikowanych sieci radiokomunikacyjnych ufają nam kolejni znaczący producenci sprzętu i aplikacji radiowych. Każda z dystrybuowanych przez nas marek (Ceragon, Siklu, Radwin, Hughes, HughesNet, Motorola Solutions, E-band oraz 4RF), poza obsługą handlową, jest przez naszych inżynierów wspierana w zakresie przygotowania przedsprzedażowego, wdrożenia i integracji oraz utrzymania i serwisu.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom rozszerzyliśmy ofertę o projektowanie i budowę obiektów telekomunikacyjnych oraz infrastruktury towarzyszącej - masztów, wież, konstrukcji stalowych, kontenerów oraz przyłączy. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia projektów "pod klucz", których jakość i efekt końcowy gwarantuje już prawie dekada bezustannego rozwoju Firmy oraz zadowolenie setek Klientów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy! Dla Państwa satysfakcji codziennie rozwijamy swoje umiejętności i wiedzę, zgodnie z mottem IT Partners Telco - perfekcja w działaniu.

Ogłoszenia o przetargach i zapytaniach ofertowych

 


 

"Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych”, realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, pt. „Innowacyjna mikrostacja bazowa LTE-Advanced 450 MHz dla systemów łączności krytycznej”.

 

Data ogłoszenia Projekt Tytuł przetargu / zapytania ofertowego Data składania ofert do dnia:
13.05.2022r.
"Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych”, realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, pt. „Innowacyjna mikrostacja bazowa LTE-Advanced 450 MHz dla systemów łączności krytycznej”. [PL] Zapytanie ofertowe nr LI-22.04-01 na realizację zamówienia w postaci dostawy licencji na oprogramowanie systemu 3GPP Mission Critical communications składającego się z części serwerowej zgodnej ze standardem 3GPP oraz aplikacji klienckiej przeznaczonej do uruchomienia na systemie Android.:

LI-22_04-01-zapytanie-ofertowe.pdf

LI-22_04-01-formularz-ofertowy.docx

[ENG] Inquiry no. LI-22.03-01 for the order of delivery of software license for 3GPP Mission Critical communications system comprising of the server and the client application for Android system:

LI-22_04-01-inquiry.pdf

LI-22_04-01-the-offer-form---attachment-1.docx

20.05.2022r.
07.03.2022r "Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych”, realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, pt. „Innowacyjna mikrostacja bazowa LTE-Advanced 450 MHz dla systemów łączności krytycznej”.

Zapytanie ofertowe nr LI-22.03-02 na realizację zamówienia w postaci dostawy pasywnych komponentów RF:

LI-22_03-02-zapytanie-ofertowe.pdf

LI-22_03-02-formularz-oferty-cenowej.docx

15.03.2022r.
03.03.2022 "Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych”, realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

[PL] Zapytanie ofertowe nr LI-22.03-01 na realizację zamówienia w postaci dostawy licencji oprogramowania 3GPP Core Network:

LI-22_03-01-zapytanie-ofertowe.pdf

LI-22_03-01-formularz-ofertowy.docx

[ENG] Inquiry no. LI-22.03-01 for the order of the implementation of 3GPP Core Network PoC system:

LI-22_03-01-inquiry.pdf

LI-22_03-01-the-offer-form---attachment-1.docx

 

Informacja wyniku o przeprowadzonego postepowania LI-22_03-01.pdf

14.03.2022r.
25.11.2021 "Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych”, realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie ofertowe nr LI-21.10-01 na realizację zamówienia w postaci wykonania usługi montażu podzespołów elektronicznych na obwodach drukowanych:

zapytanie-ofertowe-21.10-01.pdf

załącznik nr 1 formularz ofertowy 21_10-01.docx

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania LI-21.10-01.pdf

02.12.2021r.
21.10.2021 "Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych”, realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie ofertowe nr LI-21.10-02 na realizację zamówienia w postaci wykonywania usług eksperymentalno-rozwojowych w zakresie projektowania FPGA:

zapytanie-ofertowe-21.10-02.pdf

załącznik nr 1 formularz ofertowy 21_10-02.docx

załącznik nr 2 wykaz osób 21_10-02.docx

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania LI-21.10-02.pdf

28.10.2021r.
16.09.2021 "Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych”, realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie ofertowe nr LI-21.08-01 na realizację dostawy w postaci stacji referencyjnej:

zapytanie-oferowe-21.08-01.pdf

załącznik nr 1 formularz ofertowy 21_08-01.docx

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania LI-21.08-01.pdf

23.09.2021r.
08.09.2021 "Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych”, realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie ofertowe nr LI-21.09-01 na realizację dostawy w postaci płytek drukowanych PCB:

zapytanie-ofertowe-21.09-01.pdf

załącznik nr 1 formularz ofertowy 21_09-01.docx

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania LI-21/09-01.pdf

15.09.2021r.
04.08.2021 "Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych”, realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie ofertowe nr LI-21.07-02 na realizację dostawy elementów elektronicznych:

zapytanie-ofertowe-21.07-02.pdf

załącznik nr 1 formularz ofertowy 21_07-02.docx

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania LI-21/07-02.pdf

11.08.2021r.
12.07.2021 "Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych”, realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie ofertowe nr LI-21.07-01 na realizację usług projektowania PCB high-speed:

zapytanie-ofertowe-21.07-01.pdf

załącznik nr 1 formularz ofertowy 21_07-01.docx

załącznik nr 2 wykaz osob 21_07-01.docx

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania LI-21/07-01.pdf

19.07.2021r.
 30.06.2021  "Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych”, realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie ofertowe nr LI-21.06-01 na realizację dostawy w postaci płytek drukowanych PCB:

zapytanie-ofertowe-21.06-01.pdf

załącznik nr 1 formularz ofertowy 21_06-01.docx

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania LI-21/06-01.pdf

 07.07.2021r.
23.06.2021 "Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych”, realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie ofertowe nr LI-21.06-02 na zatrudnienie w formie umowy zlecenia na stanowisko: Deweloper oprogramowania stosu protokołów LTE/CN:

Zapytanie ofertowe LI-21.06-02.pdf

Formularz ofertowy LI-21.06-02.docx

Informacja o wyniku przeprowadzonego postepowania LI-21_06-02.pdf

30.06.2021 r.
20.05.2021 "Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych”, realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie ofertowe LI-21.04-04 na na realizację dostawy w postaci analizatora sieci RF:

zapytanie-ofertowe-21.04-04.pdf

załącznik nr 1 formularz ofertowy 21_04-04.docx

odpowiedzi na zadane pytania 21_04-04.pdf

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania LI-21/04-04.pdf

27.05.2021 r.
14.05.2021

"Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych”, realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

„Innovative LTE Advanced 450MHz microcell for critical communication systems” R&D project carried out under the
„Path for Mazovia” program led by The National Centre for Research and Development in Poland.
 

[PL] Zapytanie ofertowe LI-21.04-02 na na realizację dostawy w postaci usług w zakresie oprogramowania:

zapytanie-ofertowe-21.04-02.pdf

załącznik nr 1 formularz ofertowy 21_04-02.docx

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania LI-21/04-02.pdf

[ENG] Inquiry no. LI-21.04-02 for the order of the delivery of the software-related services:

inquiry 21_04-02.pdf

attachment no. 1 offer form 21_04-02.docx

Information on the result of the concuted procedure LI-21/04-02.pdf

21.05.2021r.
11.05.2021 "Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych”, realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie ofertowe LI-21.03-01 na realizację zamówienia w postaci dostawy oscyloskopu z dodatkowym wyposażeniem:

zapytanie-ofertowe-21.03-01.pdf

załącznik nr 1 formularz ofertowy 21_03-01.docx

odpowiedzi na zadane pytania 21_03-01.pdf

odpowiedzi na zadane pytania 1 21_03-01.pdf

odpowiedzi na zadane pytania 2 21_03-01.pdf

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania LI-21/03-01 .pdf

18.05.2021r.
19.04.2021 "Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych”, realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie ofertowe LI-21.02-03 na realizację dostawy w postacji laminatu oraz montażu podzespołów na obwodach drukowanych:

zapytanie-ofertowe-21.02-03.pdf

załącznik nr 1 formularz ofertowy 21_02-03.docx

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania LI-21/02-03.pdf

29.04.2021r.
08.04.2021

"Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych”, realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

„Innovative LTE Advanced 450MHz microcell for critical communication systems” R&D project carried out under the
„Path for Mazovia” program led by The National Centre for Research and Development in Poland.

 

[PL] Zapytanie ofertowe LI-21.02-01 na realizację dostawy w postaci usług w zakresie oprogramowania:

zapytanie-ofertowe-21_02-01.pdf

załącznik nr 1 formularz ofertowy 21_02-01.docx

załącznik nr 2 wykaz osob 21_02-01.docx

załącznik nr 3 wykaz doswiadczenia 21_02-01
.docx

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania LI-21/02-01.pdf

[ENG] Inquiry no. LI-21.02-01 for the order of the delivery of the software-related services:

inquiry 21_02-01.pdf

attachment no.1 offer form 21_02-01.docx

attachment no.2 list of persons 21_02-01.docx

attachment no.3 list of experience 21_02-01.docx

Information on the result of the concuted procedure LI-21/02-01.pdf

15.04.2021r.
12.03.2021 "Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych”, realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie ofertowe LI-21.02-02 na dostawę elementów elektronicznych:

zapytanie-ofertowe-21_02-02.pdf

załącznik nr 1 formularz ofertowy 21_02-02.docx

odpowiedzi na zadane pytania 21_02-02.pdf

odpowiedzi na zadane pytania 1 21_02-02.pdf

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert LI-21.02-02.pdf

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania LI-21/02-02.pdf

19.03.2021

(wydłużenie do 24.03.2021)

23.12.2020 „Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych”, realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie ofertowe nr LI-20.08-01 na dostawę pasywnych komponentów RF:

zapytanie-ofertowe-20_08-01.pdf

załącznik nr 1 formularz ofertowy 20_08-01.docx

odpowiedzi na zadane pytania 20_08-01.pdf

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert LI-20.08-01.pdf

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania LI-20/08-01.pdf

05.01.2021r. (wydłużenie do 15.01.2021r.)

01.12.2020 „Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych”, realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie ofertowe nr LI-20.11-01 na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego:

 zapytanie-ofertowe-20_11-01.pdf

załącznik nr 1 formularz ofertowy 20_11-01.docx

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania LI-20/11-01.pdf

08.12.2020r.
09.11.2020 „Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych”, realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie ofertowe nr LI-20.10-01 na dostawę  modułów “computer on a module” z dodatkowym wyposażeniem:

zapytanie-ofertowe-20_10-01.pdf

załącznik nr 1 formularz ofertowy 20_10-01
.docx

 odpowiedzi na zadane pytania 20_10-01.pdf

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania LI-20/10-01.pdf

16.11.2020r.
05.10.2020 „Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych”, realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie ofertowe nr LI-20.07-02 na dostawę zamówienia w postaci komory klimatycznej:

 zapytanie-ofertowe-20_07-02.pdf

 załącznik nr 1 formularz ofertowy 20_07-02.docx

odpowiedzi na zadane pytania LI-20_07-02.pdf

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania LI-20_07-02.pdf

 

12.10.2020r.
29.09.2020 „Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych”, realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie ofertowe nr LI-20.07-01 na dostawę zamówienia w postaci symulatora terminali LTE oraz testerów transmisyjnych Ethernet/IP:

zapytanie-ofertowe-20_07-01.pdf

załącznik nr 1 formularz ofertowy 20_07-01.docx

informacja o wydłużeniu terminu składania ofert 20_07-01.pdf

odpowiedzi na zadane pytania 20_07-01.pdf

informacja o wydłużeniu terminu składania ofert 20_07-01 1.pdf

odpowiedzi na zadane pytania 20_07-01 1.pdf

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania LI-20/07-01.pdf 

06.10.2020r.
(wydłużenie do 09.10.2020r.)
18.08.2020 „Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych”, realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie ofertowe nr LI-20.08-02 na dostawę zamówienia w postaci drobnego sprzętu laboratoryjnego:

zapytanie-ofertowe-20_08-02.pdf 

załącznik nr 1 formularz ofertowy 20_08-02.docx

 Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania LI-20/08-02.pdf

25.08.2020r.
07.08.2020 „Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych”, realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie ofertowe nr LI-20.07-03 na dostawę zamówienia w postaci płyt ewaluacyjnych:

zapytanie-ofertowe-20_07-03.pdf

załącznik 1 formularz ofertowy 20_07-03.docx

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania LI-20/07-03.pdf

14.08.2020r.
07.08.2020 „Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych”, realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie ofertowe nr LI-20.06-02 na dostawę zamówienia w postaci dostawy IP core JESD204B:

zapytanie-ofertowe-20_06-02.pdf

załącznik 1 formularz ofertowy 20_06-02.docx

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania LI-20_06-02.pdf

14.08.2020r.
19.06.2020 „Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych”, realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie ofertowe nr LI-20.06-01 na realizację usługi projektowania obwodów RF:

zapytanie-ofertowe-20_06-01.pdf

załącznik nr 1 formularz ofertowy 20_06-01.docx

załącznik nr 2 wykaz osob 20_06-01.docx

załącznik nr 3 wykaz doswiadczenia 20_06-01.docx

załącznik nr 4 wykaz potencjalu technicznego 20_06-01.docx

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania LI-20/06-01.pdf

26.06.2020r.
15.05.2020 „Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych”, realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie ofertowe nr LI-20/05-02
na realizację zamówienia w postaci dostawy
terminali testowych LTE wraz z platformami komputerowymi:
zapytanie-ofertowe-20_05-02.pdf

załącznik nr 1 formularz ofertowy 20_05-02.docx

załącznik nr 2 minimalne parametry 20_05-02.pdf

informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania LI-20/05-02.pdf

22.05.2020r.
07.05.2020 „Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych”, realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie ofertowe nr LI-20/05-01
na realizację zamówienia w postaci wykonywania usług eksperymentalno-rozwojowych w zakresie projektowania FPGA

zapytanie-ofertowe.pdf

zalacznik nr 1 formularz ofertowy.docx

informacja o wyniku przeprowadzonego-postepowania LI-20/05-01.pdf

15.05.2020r.
16.03.2020 „Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych” realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia:
Generator wektorowy RF z opcją generowania sygnałów LTE

zapytanie-ofertowe.pdf

zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.docx

Informacja o wyniku przeprowadzonego postepowania.pdf

24.03.2020 r
14.09.2019
 Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych

Zatrudnienie specjalisty: Kierownik B+R 

ogloszenie kierownik-b+r.pdf

do pobrania zalacznik-nr-1 formularz-ofertowy-kierownik-b+r.docx

informacja o wyniku kierownik-b+r.pdf

21.09.2019 r. 
 14.09.2019  Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych

Zatrudnienie specjalisty: Projektant obwodów elektronicznych cyfrowo-analogowych

ogloszenie-projektant-obwodow-mixed-signal.pdf 

do pobrania zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-projektant-obwodow-elektronicznych-cyfrowo-analogowych.docx

informacja o wyniku projektant obwodow elektronicznych cyfrowo analogowych.pdf

 21.09.2019 r.
14.09.2019   Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych

Stacja bazowa LTE 450MHz do zastosowań krytycznych

ogloszenie-specjalista-sdr.pdf 

do pobrania-formularz-ofertowy-specjalista-software-defined-radio.docx

informacja o wyniku specjalista software defined radio.pdf

21.09.2019 r. 
26 stycznia 2018 Zapytanie ofertowe prowadzone w celu wyboru wykonawcy zamówienia obejmującego realizację projektu "Zapewnienie dostępu do sieci NGA na obszarze podregionu ciechanowskiego" - treść zapytania ofertowego na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Rozstrzygniete - wybrano ofertę firmy ZTE Poland Sp. z o.o.

Numer ogłoszenia 1084272 - www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

12 luty 2018r.
15 grudnia 2017
Zapytanie ofertowe prowadzone w celu wyboru wykonawcy zamówienia obejmującego realizację projektu "Zapewnienie dostępu do sieci NGA na obszarze podregionu ciechanowskiego" - treść zapytania ofertowego na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria

Numer ogłoszenia 1075616 - www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Zmiana na:

19 stycznia 2018r.

12 stycznia 2018r.

05 stycznia 2018r.

4 września 2015 Zespół naukowo - badawczy do realizacji prac mających na celu opracowanie, zaprojektowanie, przetestowanie i przygotowanie próbki produkcyjnej mikrokomórki LTE.

Konkurs ofert

Konkurs zamknięty

11 września 2015
7 lipca 2014
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi Priorytetowej II Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Działania II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Konkurs ofert: Budowa sieci dostępu do Internetu NGA przez IT Partners Telco Sp. z o.o.

Konkurs roztrzygnięty


25 lipca 2014 r. godzina 9:30

13 czerwca 2014 8.4. „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”, osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Konkurs ofert: Budowa sieci FTTH na obszarze Sandomierza

Konkurs roztrzygnięty

23 czerwca 2014 r. godzina 11:00

 Obsługa sieci FTTH na obszarze Sandomierza prowadzona jest pod marką NAVU - więcej na stronie: www.navu.pl

Copyright © IT PARTNERS TELCO
ul. Tarnogórska 12 03-679 Warszawa
tel.: 22 823 91 51, 22 823 91 52, 22 823 91 53