IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjna w skali świata mikrokomórka LTE-Advanced pracująca z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz”

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Nowoczesne systemy telekomunikacyjne

radiowe rozwiązania punkt-punkt, punkt-wielopunkt, satelitarne, optyczne oraz transmisji głosu

Więcej»

Transmisja drogą radiową danych i głosu

wsparcie transmisji IP, PDH, SDH, CES

Więcej»

Realizacja projektów "pod klucz"

doradztwo, projektowanie, wdrażanie, integracja, budowa i utrzymanie

Więcej»

Wiedza i doświadczenie

kompetencje zespołu techników i inżynierów gwarantują powodzenie projektu

Więcej»

Gotowość do wyzwań

od 2007 roku realizujemy innowacyjne
i pionierskie wdrożenia nowoczesnych technologii

Więcej»

LMDS 10/26/28 GHz

LMDS (ang. Local Multipoint Distribution Services) jest to technologia szerokopasmowego dostępu do sieci typu punkt-wielopunkt. Standard jest opracowany i opisany przez IEEE (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers) w dokumencie IEEE 800.16.1.

Pozwala na przesyłanie dźwięku, obrazu lub innych danych z prędkością do 155 MBit/s. Urządzenia działają w technologii mikrofalowej z częstotliwością w zakresie 26-29GHz. LMDS znajduje zastosowanie na końcowych odcinkach sieci , tzw. ostatniej mili. W warunkach laboratoryjnych odległość jaką można osiągnąć pomiędzy bazą, a odbiornikami klienckimi to około 8 km. Realna odległość jaką bez straty jakości i przepływności sygnału, ze względu na warunki atmosferyczne to około 2,5km.

Technologia LMDS miała znaleźć zastosowanie w telewizji kablowej do przesyłania obrazu cyfrowego. Stała się na tyle konkurencyjna, że providerzy zaczęli ją stosować jako konkurencję dla łączy kablowych. Moment w jakim system wkroczył na rynek był na tyle nieprzyjazny, że wiele potencjalnych klientów miało już łącza kablowe, które stawały się co raz tańsze. LMDS jest doskonałym rozwiązaniach gdzie koszt podłączenia kabla lub światłowodu jest zbyt duży.


Produkty w danej technologii:

Hughes AIReach 

Copyright © IT PARTNERS TELCO
ul. Tarnogórska 12 03-679 Warszawa
tel.: 22 823 91 51, 22 823 91 52, 22 823 91 53