IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjna w skali świata mikrokomórka LTE-Advanced pracująca z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz”

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Nowoczesne systemy telekomunikacyjne

radiowe rozwiązania punkt-punkt, punkt-wielopunkt, satelitarne, optyczne oraz transmisji głosu

Więcej»

Transmisja drogą radiową danych i głosu

wsparcie transmisji IP, PDH, SDH, CES

Więcej»

Realizacja projektów "pod klucz"

doradztwo, projektowanie, wdrażanie, integracja, budowa i utrzymanie

Więcej»

Wiedza i doświadczenie

kompetencje zespołu techników i inżynierów gwarantują powodzenie projektu

Więcej»

Gotowość do wyzwań

od 2007 roku realizujemy innowacyjne
i pionierskie wdrożenia nowoczesnych technologii

Więcej»

IP

IP (Internet Protocol) to protokół komunikacyjny warstwy sieci modelu OSI (warstwa internetu modelu TCP/IP). Jest to bezpołączeniowy protokół powszechnie używany w sieciach lokalnych i Internecie.

IP umożliwia przesyłanie danych w formie pakietów. W pakiecie można wyróżnić pola:

  • nagłówek - zawiera informacje niezbędne realizacji przesłania danych, np. adres nadawcy ramki, adres odbiorcy czy suma kontrolna,
  • część danych, czyli przesyłane dane użytkownika.

 

Protokół IP jest odpowiedzialny głównie za wybór trasy w sieci i przesłanie nią pakietów. W przypadku awarii protokół ten powinien wyszukać alternatywną trasę dla transmisji. Należy pamiętać, że w protokole IP nie ma gwarancji poprawnego dostarczenia danych do ich odbiorcy. Ponieważ jest to protokół bezpołączeniowy, każdy pakiet może zostać przesłany inna drogą, zatem ramki mogą dotrzeć do odbiorcy w innej kolejności, niż zostały wysłane. Ponadto IP nie obsługuje informowania o zaistniałych błędach ani nadawcy, ani odbiorcy. Poprawność transmisji musi być obsłużona przez protokoły innych warstw.

Do nawiązania łączności i przesyłania danych za pomocą IP, obie strony muszą mieć unikalne adresy IP, pozwalające na odpowiednie trasowanie w sieci. W powszechnie używanej wersji 4. protokołu (IPv4) adres jest 32-bitowy. W celu zwiększenia liczby dostępnych unikalnych adresów IP wprowadzono kolejną wersję protokołu (IPv6) wydłużającą adres do 128 bitów.

 


Produkty technologii:

Copyright © IT PARTNERS TELCO
ul. Tarnogórska 12 03-679 Warszawa
tel.: 22 823 91 51, 22 823 91 52, 22 823 91 53