IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjna w skali świata mikrokomórka LTE-Advanced pracująca z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz”

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Nowoczesne systemy telekomunikacyjne

radiowe rozwiązania punkt-punkt, punkt-wielopunkt, satelitarne, optyczne oraz transmisji głosu

Więcej»

Transmisja drogą radiową danych i głosu

wsparcie transmisji IP, PDH, SDH, CES

Więcej»

Realizacja projektów "pod klucz"

doradztwo, projektowanie, wdrażanie, integracja, budowa i utrzymanie

Więcej»

Wiedza i doświadczenie

kompetencje zespołu techników i inżynierów gwarantują powodzenie projektu

Więcej»

Gotowość do wyzwań

od 2007 roku realizujemy innowacyjne
i pionierskie wdrożenia nowoczesnych technologii

Więcej»

Integracja systemów telekomunikacyjnych

Każdy system telekomunikacyjny istnieje w połączeniu z kolejnymi. Niezwykle żadko zdarza się, aby Klient budował system łączności w żaden sposób nie powiązany z kolejnymi sieciami i nie realizujący usług przenoszonych w całym środowisku telekomunikacyjnym lub informatycznym. 

IT Partners Telco od lat projektuje i wdraża systemy telekomunikacyjne, które stanowią element sieci Klienta oraz łączą się z sieciami operatorów zewnętrznych. Każdorazowo przystępując do prac szczegółowo analizujemy potrzeby Klienta i korzyści wynikające z wykorzystania każdej z usług. Szukamy rozwiązań optymalnych na pograniczu: potrzeb Klienta i jego pracowników, kosztów inwestycji i utrzymania, bezpieczeństwa danych i osób oraz rozwiązań technicznych i technologicznych.

Grupa inżynierów IT Partners Telco zajmuje się przeprowadzeniem całości procesu integracji lub migracji z innych systemów telekomunikacyjnych, na każdym etapie dokładając wszelkich starań aby nie zakłócać pracy istniejących aplikacji i usług.

Copyright © IT PARTNERS TELCO
ul. Tarnogórska 12 03-679 Warszawa
tel.: 22 823 91 51, 22 823 91 52, 22 823 91 53