IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjna w skali świata mikrokomórka LTE-Advanced pracująca z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz”

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Nowoczesne systemy telekomunikacyjne

radiowe rozwiązania punkt-punkt, punkt-wielopunkt, satelitarne, optyczne oraz transmisji głosu

Więcej»

Transmisja drogą radiową danych i głosu

wsparcie transmisji IP, PDH, SDH, CES

Więcej»

Realizacja projektów "pod klucz"

doradztwo, projektowanie, wdrażanie, integracja, budowa i utrzymanie

Więcej»

Wiedza i doświadczenie

kompetencje zespołu techników i inżynierów gwarantują powodzenie projektu

Więcej»

Gotowość do wyzwań

od 2007 roku realizujemy innowacyjne
i pionierskie wdrożenia nowoczesnych technologii

Więcej»

GPON

GPON to gigabitowa pasywna sieć optyczna (jest to standard ITU-T G.984). Na infrastrukturę sieci składają się OLT (Optical Line Terminal – jednostka interfejsów optycznych lokowana po stronie operatora), ONT (Optical Network Terminal – terminal użytkownika) i część pasywna, czyli głównie światłowody i splitery.

Zaletą tej technologii jest brak aktywnych elementów (czyli elementów wymagających zasilania) w torze między kontrolerem a urządzeniem końcowym klienta. Oznacza to większą niezawodność sieci i oszczędności w kosztach.

W kierunku do użytkownika (od OLT do ONT) możliwe są dwie przepływności: 1.244 Gbit/s i 2.488 Gbit/s. Przepływności od terminala użytkownika do sieci operatora mogą przybrać wielkości: 155 Mbit/s, 622 Mbit/s, 1.244 Gbit/s lub 2.488 Gbit/s.

Sieci GPON przystosowane są do komunikacji typu punkt-wielopunkt. Do realizacji takiej architektury wykorzystywane są specjalne pasywne splitery, które dzielą moc przesyłanego sygnału. Podział ten może być symetryczny i asymetryczny. Obecnie możliwe są podziały 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64 a nawet 1:128. Pozwala to na obsługę wielu klientów z wykorzystaniem jednej jednostki OLT).

 


Produkty technologii:

Copyright © IT PARTNERS TELCO
ul. Tarnogórska 12 03-679 Warszawa
tel.: 22 823 91 51, 22 823 91 52, 22 823 91 53