IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjna w skali świata mikrokomórka LTE-Advanced pracująca z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz”

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Nowoczesne systemy telekomunikacyjne

radiowe rozwiązania punkt-punkt, punkt-wielopunkt, satelitarne, optyczne oraz transmisji głosu

Więcej»

Transmisja drogą radiową danych i głosu

wsparcie transmisji IP, PDH, SDH, CES

Więcej»

Realizacja projektów "pod klucz"

doradztwo, projektowanie, wdrażanie, integracja, budowa i utrzymanie

Więcej»

Wiedza i doświadczenie

kompetencje zespołu techników i inżynierów gwarantują powodzenie projektu

Więcej»

Gotowość do wyzwań

od 2007 roku realizujemy innowacyjne
i pionierskie wdrożenia nowoczesnych technologii

Więcej»

DWDM

DWDM (ang. Dense Wavelength Division Multiplexing) to technika zwielokratniania (multipleksacji) sygnałów, przydzielająca każdemu sygnałowi inną długość fali świetlnej (odstępy między kanałami są równe 0,8 nm). Dzięki temu możliwe jest przesłanie wielu sygnałów o różnych długościach fal w tym samym światłowodzie. Rozwiązanie to pozwoliło zwiększyć dostępne pasmo w istniejących już sieciach optycznych bez konieczności kosztownych inwestycji w nowe trakty światłowodowe. W obecnie wykorzystywanych światłowodach można osiągną krotności 40 kanałów, co odpowiada przepustowości rzędu Tbit/s.

Technika DWDM pozwala na przesłanie różnych typów danych, takich jak IP, ATM, SDH, Ethernet.

 


Produkty technologii:

Copyright © IT PARTNERS TELCO
ul. Tarnogórska 12 03-679 Warszawa
tel.: 22 823 91 51, 22 823 91 52, 22 823 91 53