IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjna w skali świata mikrokomórka LTE-Advanced pracująca z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz”

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Nowoczesne systemy telekomunikacyjne

radiowe rozwiązania punkt-punkt, punkt-wielopunkt, satelitarne, optyczne oraz transmisji głosu

Więcej»

Transmisja drogą radiową danych i głosu

wsparcie transmisji IP, PDH, SDH, CES

Więcej»

Realizacja projektów "pod klucz"

doradztwo, projektowanie, wdrażanie, integracja, budowa i utrzymanie

Więcej»

Wiedza i doświadczenie

kompetencje zespołu techników i inżynierów gwarantują powodzenie projektu

Więcej»

Gotowość do wyzwań

od 2007 roku realizujemy innowacyjne
i pionierskie wdrożenia nowoczesnych technologii

Więcej»

Infrastruktura sieci

Rodzina produktów Motorola Solutions DimetraIP w zakresie infrastruktury sieci (core) została podzielona na produkty DimetraIP, DimetraIP Compact i DimetraIP Micro. Różnice między nimi wynikają przede wszystkim z wielkości sieci (ilość stacji bazowych obsługiwanych przez infrastrukturę centralną), ilości użytkowników oraz oferowanych usług.

 

Jednostka centralna DimetraIP

Największe rozwiązanie TETRA Motorola Solutions, które jest dedykowane dla dużych terytorialnie sieci trankingowych (pojedyncza jednostka centralna jest w stanie obsłużyć do 150 stacji bazowych) oraz oferująca wszystkie usługi cyfrowego systemu łączności radiowej.

Podstawowe funkcje DimetraIP:

 • elastyczność i prostota przy wdrażaniu i rozbudowie - umożliwia rozwój systemu wraz z rosnącymi potrzebami Klienta. Dzięki oparciu infrastruktury o IP możliwe jest świadczenie usług tej samej sieci w wielu miejscach, lub na dużym obszarze. Umożliwia również rozszerzanie funkcjonalności oferowanej użytkownikom końcowym: komunikacja głosowa, transmisja danych pakietowych, transmisja wiadomości tekstowych, połączenia telefoniczne oraz pakiet bezpieczeństwa użytkownika i sieci.
 • szybkość nawiązywania połączeń - dzięki jednorodnej architekturze IP DimetraIP zapewnia szybkie i spójne dla całej sieci czasy ustanawiania połączeń głosowych, nawet w bardzo rozległych lub fragmentowanych terytorialnie sieciach.
 • szybka transmisja danych pakietowych - DimetraIP realizuje największą możliwą w standardzie TETRA przepływnośc pakietów danych, dzięki czemu możliwe jest budowanie aplikacji znacznie rozszerzających możliwości użytkowników oraz sieci Klienta.
 • integracja z systemami firm trzecich - DimetraIP oferuje szereg interfejsów API, które umożliwiają łatwą i opartą o spójne zasady współpracy, integrację aplikacji zewnętrznych z systemem TETRA.
 • niezawodność - wysoki poziom redundancji sprzętowej oraz możliwość rozłożenia elementów systemu TETRA między oddzielne terytorialnie jednostki centralne, zapewniają wysoką dostępność usług świadczonych przez sieć.
 • wydajność - DimetraIP jest rozwiązaniem dedykowanym dla dużych sieci obciążonych tysiącami użytkowników oraz aplikacji. 
 • bezpieczeństwo - komunikacja radiowa może być w pełni szyfrowana zgodnie ze standardem TETRA lub dodatkowymi wymogami Klienta. Dodatkowo system obsługuje funkcjonalność autentykacji i autoryzacji użytkowników.
 • kontrola i współdzielenie - dzięki zastosowaniu mechanizmów sieci wirtualnych, możliwe jest współdzielenie fizycznej sieci między różnych abonentów z zachowaniem całkowitej odrębności użytkowników oraz funkcji administracyjnych.

 

Jednostka centralna DimetraIP Compact

Średnie, pod względem obszaru działania i ilości użytkowników, rozwiązanie z rodziny TETRA DimetraIP. Stanowi wszechstronne i skalowalne rozwiązanie komunikacyjne oparte o architekturę IP.

Podstawowe funkcje DimetraIP Compact:

 • urządzenie voice rack - kompatkowe rozwiązanie obsługujące komunikację głosową TETRA, w tym połączenia grupowe i indywidualne. Współpracuje ze wszystkimi modelami stacji bazowych DimetraIP oraz konsolami dyspozytora radiowego MCC7500
 • skalowalność - DimetraIP Compact, w zależności od potrzeb, może zostać rozbudowany o funkcje:
  • usług transmisji wiadomości tekstowych,
  • usług transmisji danych pakietowych,
  • obsługi komunikacji głosowej z tradycyjnymi sieciami telefonicznymi,
  • redundancji systemu,
  • nagrywania korespondencji głosowej,
  • funkcji bezpieczeństwa: uwierzytelniania, szyfrowania interfejsu radiowego, utajniania całego toru przekazu sygnału
 • modułowość - pracę z DimetraIP Compact można rozpocząć od podstawowej konfiguracji, a później rozbudowywać o kolejne elementy, lokalizacje i usługi
 • pewność rozwiązania - DimetraIP Compact jest oparta na urządzeniach i oprogramowaniu wykorzystywanych w dużych (ogólnokrajowych) systemach TETRA.

 

Jednostka centralna DimetraIP Micro

Najmniejsze rozwiązanie TETRA rodziny DimetraIP, które umożliwia osiągnięcie funkcjonalności cyfrowego trunkingu na terenie usług biznesowych: hotele, kurorty, kampusy, transport, budownictwo, przemysł wydobywczy i wiele wiele innych. System jest idealny dla niewielkiej skali sieci TETRA oraz dla użytkowników planujących łagodną migrację z rozwiązań analogowych do cyfrowej TETRA.

Podstawowe funkcje DimetraIP Micro:

 • prostota instalacji - urządzenie zaprojektowane do łatwego wdrożenia, obsługi i utrzymania. Zarządzanie za pomocą wbudowanego graficznego interfejsu użytkownika
 • niski koszt utrzymania - kolejne elementy łączone są za pomocą interfejsu Ethernet, co znacznie ogranicza koszty związane z dzierżawą linii transmisyjnych. Zdalny dostęp umożliwia nadzór nad systemem z jednego miejsca pracy administratora. Moduły DimetraIP Micro, dzięki niewielkim wymiarom, mogą być montowane na ścianach pomieszczeń lub w małych przestrzeniach i zapewniają niski pobór mocy oraz emisji ciepła
 • płynność migracji - dzięki prostocie wdrożenia DimetraIP Micro, w sposób prosty i oszczędny możliwa jest migracja użytkowników analogowych do TETRA
 • dodatkowe usługi - możliwość rozbudowy systemu o kolejne funkcjonalności:
  • transmisja danych tekstowych (do pojedynczego użytkownika i grupy)
  • usługa telefonii tradycyjnej i VoIP
  • kanał konwencjonalny, umożliwiający komunikację z analogowymi systemami radiowymi
  • pozycjonowanie GPS użytkowników radiotelefonów.

 

Zobacz również stacje bazowe DimetraIP.

Copyright © IT PARTNERS TELCO
ul. Tarnogórska 12 03-679 Warszawa
tel.: 22 823 91 51, 22 823 91 52, 22 823 91 53