IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjna w skali świata mikrokomórka LTE-Advanced pracująca z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz”

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Nowoczesne systemy telekomunikacyjne

radiowe rozwiązania punkt-punkt, punkt-wielopunkt, satelitarne, optyczne oraz transmisji głosu

Więcej»

Transmisja drogą radiową danych i głosu

wsparcie transmisji IP, PDH, SDH, CES

Więcej»

Realizacja projektów "pod klucz"

doradztwo, projektowanie, wdrażanie, integracja, budowa i utrzymanie

Więcej»

Wiedza i doświadczenie

kompetencje zespołu techników i inżynierów gwarantują powodzenie projektu

Więcej»

Gotowość do wyzwań

od 2007 roku realizujemy innowacyjne
i pionierskie wdrożenia nowoczesnych technologii

Więcej»

Broadgate

ECI- linia Broadgate

ECI Telecom Broadgate (BG) to linia miniaturowych platform MSP, które są odpowiedzią na liczne wymagania stawiane w sieciach komórkowych i dostępowych.

μMSPP zaczęły odgrywać kluczową rolę zwłaszcza w okresie przejściowym od sieci tradycyjnych do sieci nowej generacji (NGN). BG pozwala operatorom na wykorzystanie już zainstalowanych sieci SDH, z jednoczesnym poszerzeniem różnorodności usług oferowanych swoim klientom. Jego potężne możliwości transmisyjne i ochrony przesyłanych danych oraz wysoka skalowalność, poprawiają opłacalność warstwy dostępowej metro-ethernet i uruchomionych na niej sieci prywatnych, które integrują dostęp do usługi funkcje transmisyjne. Platforma ta zapewnia także odpowiedź na zmieniające się z czasem wymagania stawiane przed nowoczesnymi sieciami.

Usługi oparte na sieci Ethernet, przodującej technologii LAN, stają się obecnie usługami dominującymi także w domenie metro (WAN). Wspierana w produktach Broadgate technologia MPLS może być wykorzystana do przenoszenia usług ethernetowych poprzez sieci miejskie i szkieletowe, a także pozwala na rozszerzenie usług sieci Ethernet (umożliwiając im pełne osiągnięcie poziomu, którym odznaczają się sieci klasy operatorskiej).

Platformy BG mają budowę modularną i oferują możliwość dostosowania ich funkcji do potrzeb użytkownika (poprzez wykorzystanie odpowiednich kart i modułów).

Linia Broadgate obejmuje:

  • BG-20B/E – miniaturowa platforma MSP z funkcjonalnością multi-ADM-1/4 i obsługą transmisji PDH, SDH, PCM, EoPDH, EoSDH oraz Ethernet (L1/L2, MPLS). BG-20E jest rozszerzeniem BO-30B i udostępnia dodatkowe interfejsy nx64 kbps (FXO, FXS, 2/4W E&M, V24, V35, V11/X21),
  • BG-30B/E – miniaturowa, w pełni redundantna platforma MSP z funkcjonalnością multi-ADM-1/4/16 i wspierający obsługę transmisji PDH, SDH, PCM, EoPDH, EoSDH oraz Ethernet (L1/L2, MPLS). Półka rozszerzająca, BG-30E udostępnia dodatkowe interfejsy nx64 kbps (FXO, FXS, 2/4W E&M, V24, V35, V11/X21),
  • BG-64B/E – kompaktowa, w pełni redundantna platforma MSP, wspierająca funkcjonalność multi-ADM-4/16 i ADM-64 oraz obsługę transmisji PDH, SDH, PCM, EoPDH, EoSDH oraz Ethernet (L1/L2, MPLS). BG-64 to najmniejszy dostępny na rynku ADM-64, udostepniający interfejsy 10 Gbps. Platforma ta znakomicie łączy możliwości transmisji TDM i Ethernet. Rozszerzająca półka pozwala wykorzystać dodatkowe interfejsy (FXO, FXS, 2/4W E&M, V24, V35, V11/X21).
Copyright © IT PARTNERS TELCO
ul. Tarnogórska 12 03-679 Warszawa
tel.: 22 823 91 51, 22 823 91 52, 22 823 91 53