IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjna w skali świata mikrokomórka LTE-Advanced pracująca z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz”

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Nowoczesne systemy telekomunikacyjne

radiowe rozwiązania punkt-punkt, punkt-wielopunkt, satelitarne, optyczne oraz transmisji głosu

Więcej»

Transmisja drogą radiową danych i głosu

wsparcie transmisji IP, PDH, SDH, CES

Więcej»

Realizacja projektów "pod klucz"

doradztwo, projektowanie, wdrażanie, integracja, budowa i utrzymanie

Więcej»

Wiedza i doświadczenie

kompetencje zespołu techników i inżynierów gwarantują powodzenie projektu

Więcej»

Gotowość do wyzwań

od 2007 roku realizujemy innowacyjne
i pionierskie wdrożenia nowoczesnych technologii

Więcej»

Administracja publiczna

 IT Partners Telco oferuje instytucjom administracji publicznej i samorządom następujące produkty: 

Technologia Produkt

Linie radiowe 

bezprzewodowa łączność w pasmach licencjonowanych i wolnych, przenosząca ruch IP oraz SDH, umożliwiająca budowę sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych na potrzeby jednostek administracji publicznej i samorządów (szkoły, urzędy, szpitale, itp.).

Ceragon - linki w paśmie 13-38GHz i 10,5GHz

Radwin - linki w paśmie 5,9-6,4GHz

Siklu - linki Gb w paśmie 60-80GHz

E-band - linki Gb w paśmie 60-80GHz

Łącza punkt - wielopunkt 

bezprzewodowa łączność punkt-wielopunkt umożliwiająca budowę szkieletu sieci, systemu monitoringu wizyjnego lub świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla mieszkańców danego terenu.

Radwin

Łączność satelitarna 

łączność punkt-wielopunkt realizująca usługi transmisji danych i głosu w miejsca, w których niemożliwe jest wykorzystanie innych systemów telekomunikacyjnych

HughesNet

Łączność światłowodowa 

urządzenia klasy operatorskiej realizujące usługi DWDM, IP, GPON oraz SDH, na potrzeby budowy dużych sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych

ECI Telecom

Głosowa łączność dyspozytorska

cyfrowe systemy łączności radiowej oparte o technologię TETRA lub DMR, przeznaczone dla głosowej łączności krytycznej (dyspozytorskiej)

Motorola

Tait

 

Oferujemy również usługi w zakresie realizacji projektów telekomunikacyjnych "pod klucz" oraz specjalistycznych usług z zakresu doradztwa technologicznego oraz planowania systemów radiowych.

Copyright © IT PARTNERS TELCO
ul. Tarnogórska 12 03-679 Warszawa
tel.: 22 823 91 51, 22 823 91 52, 22 823 91 53