IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjna w skali świata mikrokomórka LTE-Advanced pracująca z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz”

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Nowoczesne systemy telekomunikacyjne

radiowe rozwiązania punkt-punkt, punkt-wielopunkt, satelitarne, optyczne oraz transmisji głosu

Więcej»

Transmisja drogą radiową danych i głosu

wsparcie transmisji IP, PDH, SDH, CES

Więcej»

Realizacja projektów "pod klucz"

doradztwo, projektowanie, wdrażanie, integracja, budowa i utrzymanie

Więcej»

Wiedza i doświadczenie

kompetencje zespołu techników i inżynierów gwarantują powodzenie projektu

Więcej»

Gotowość do wyzwań

od 2007 roku realizujemy innowacyjne
i pionierskie wdrożenia nowoczesnych technologii

Więcej»

Radiolinie pracujące w paśmie 70-90GHz

Przeznaczenie rozwiązania

Radiolinie w tak zwanym paśmie E (ang. E-Band), czyli w zakresie częstoliwości 71-76 GHz oraz 81-86 GHz, są stosunkowo nowym rozwiązaniem na rynku. Łącza te pozwalają na realizację połączeń do 1 Gb/s na odległości rzędu kilku kilometrów z dostępnością powyżej 99.99%. Szeroki kanał transmisyjny (nawet do 2.5 GHz) pozwala na sprostanie wymaganiom współczesnych systemów szerokopasmowych i nowoczesnych usług. Radiolinie tego segmentu doskonale sprawdzają się jako uzupełnienie sieci szkieletowych o dużym zapotrzebowaniu na przepływność.

Cechy rozwiązania

  • niski koszt opłaty za kanał radiowy
  • przepływności do 1 Gb/s (z możliwością agregacji do ponad 2 Gb/s)
  • łącza długości do kilku kilometrów
  • podstawowa jednostka typu all-outdoor (pojedynczy moduł instalowany na maszcie)
  • ruch typu IP oraz TDM

 


Produkty tej technologii

Siklu EtherHaul 1200

EBand E-Link 1000EXR

Copyright © IT PARTNERS TELCO
ul. Żupnicza 17 03-821 Warszawa
tel.: 22 823 91 51, 22 823 91 52, 22 823 91 53