IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjna w skali świata mikrokomórka LTE-Advanced pracująca z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz”

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Nowoczesne systemy telekomunikacyjne

radiowe rozwiązania punkt-punkt, punkt-wielopunkt, satelitarne, optyczne oraz transmisji głosu

Więcej»

Transmisja drogą radiową danych i głosu

wsparcie transmisji IP, PDH, SDH, CES

Więcej»

Realizacja projektów "pod klucz"

doradztwo, projektowanie, wdrażanie, integracja, budowa i utrzymanie

Więcej»

Wiedza i doświadczenie

kompetencje zespołu techników i inżynierów gwarantują powodzenie projektu

Więcej»

Gotowość do wyzwań

od 2007 roku realizujemy innowacyjne
i pionierskie wdrożenia nowoczesnych technologii

Więcej»

Radiolinie pracujące w paśmie < 500 MHz

Przeznaczenie rozwiązania

Łącza radiowe w zakresie częstotliwości poniżej 500 MHz są dedykowane głównie dla rozwiązań przemysłowych. Ze względu na małe zasoby dostępnych częstoliwości i tym samym wąskie kanały radiowe, radiolinie w tym paśmie charakteryzują się małą przepływnością. Głównymi polami zastosowań tego typu połączeń są nieskoprzepływnościowe połączenia do przesyłania danych szeregowych lub małych ilości danych sterujących. Niska częstotliwość pracy pozwala na realizację łączy o znacznej długości, nawet przy ograniczonej widoczności między końcówkami radiolinii. Główną zaletą takich rozwiązań jest dostarczanie niezawodnych połączeń w bardzo trudnych warunkach terenowych.

 

Cechy rozwiązania

  • podstawowe pasmo pracy 400-470MHz
  • połączenia o długości nawet ponad 50 km, także z częściowo przesłoniętą strefą Fresnela
  • dedykowane do transmisji danych szeregowych
  • umożliwia połączenia IP o niskiej przepływności
  • przystosowane do instalacji w trudnych warunkach środowiskowych

 


Produkty tej technologii

4RF Aprisa SR

4RF Aprisa XE

Copyright © IT PARTNERS TELCO
ul. Żupnicza 17 03-821 Warszawa
tel.: 22 823 91 51, 22 823 91 52, 22 823 91 53