IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjna w skali świata mikrokomórka LTE-Advanced pracująca z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz”

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Nowoczesne systemy telekomunikacyjne

radiowe rozwiązania punkt-punkt, punkt-wielopunkt, satelitarne, optyczne oraz transmisji głosu

Więcej»

Transmisja drogą radiową danych i głosu

wsparcie transmisji IP, PDH, SDH, CES

Więcej»

Realizacja projektów "pod klucz"

doradztwo, projektowanie, wdrażanie, integracja, budowa i utrzymanie

Więcej»

Wiedza i doświadczenie

kompetencje zespołu techników i inżynierów gwarantują powodzenie projektu

Więcej»

Gotowość do wyzwań

od 2007 roku realizujemy innowacyjne
i pionierskie wdrożenia nowoczesnych technologii

Więcej»

Radiolinie pracujące w paśmie 2,4-6,4GHz

Przeznaczenie rozwiązania

Pasmo 2.4 - 6.4 GHz obejmuje dwa typy zakresów częstotliwości:

  • uwolnionych: 2.4 GHz oraz 5.4 i 5.7 GHz
  • licencjonowanych 5.9 - 6.4 GHz

 

Zakres częstotliwości nielicencjonowanych wykorzystywanych zwyczajowo przez WiFi pozwala na realizację łączy o znacznie zmniejszonym koszcie utrzymania rocznego względem typowych radiolinii. Akceptując możliwość zakłóceń ze strony obcych systemów, zyskiwana jest możliwość szybkiej i taniej realizacji połączenia. Ustawowe rygory maksymalnej mocy promieniowania ograniczają zasięgi takich połączeń, jednak brak konieczności uzyskania pozwolenia radiowego ułatwia ewentualną realizację punktów pośrednich. W odróżnieniu od radiolinii nieprofesjonalnych (opartych o standardy WiFi), radiolinie operatorskie pozwalają na utrzymanie zadanej jakości usług (SLA) w połączeniu z wysoką dostępnością połączenia.

Zakres częstotliwości 5.9 - 6.4 GHz jest dostępny do użytku prywatnego tylko na rynku polskim i rosyjskim. Podstawowym przeznaczeniem tego zakresu są systemy punkt - wielopunkt, jednak radiolinie można traktować jako szczególny przypadek takiego systemu. Częstotliwość ta łączy zalety niskiej częstotliwości transmisji (mniejsze tłumienie wolnej przestrzeni, możliwość realizacji dłuższych połączeń) z brakiem ograniczeń na maksymalną moc nadawania. Ponadto kontrola dostępu do tych kanałów przez UKE zmniejsza prawdopodobieństwo szkodliwych zakłóceń.

Ze względu na fakt, że pasmo 5.9 - 6.4 GHz zostało udostępnione do użytku stosunkowo niedawno, produkty oferowane przez IT Partners Telco są unikatowe na rynku.

 

Cechy rozwiązania

  • praca w niskim zakresie częstoliwości
  • możliwość używania zarówno częstotliwości licencjonowanych jak i nielicencjonowanych
  • łącze klasy operatorskiej pozwalające na realizację usług gwarantowanych
  • transmisja danych IP oraz TDM
  • możliwość pracy w warunkach nLOS

 


Produkty tej technologii

Radwin RW2000

4RF Aprisa XE

Ceragon FibeAir IP-20C

Copyright © IT PARTNERS TELCO
ul. Żupnicza 17 03-821 Warszawa
tel.: 22 823 91 51, 22 823 91 52, 22 823 91 53