IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjna w skali świata mikrokomórka LTE-Advanced pracująca z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz”

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Nowoczesne systemy telekomunikacyjne

radiowe rozwiązania punkt-punkt, punkt-wielopunkt, satelitarne, optyczne oraz transmisji głosu

Więcej»

Transmisja drogą radiową danych i głosu

wsparcie transmisji IP, PDH, SDH, CES

Więcej»

Realizacja projektów "pod klucz"

doradztwo, projektowanie, wdrażanie, integracja, budowa i utrzymanie

Więcej»

Wiedza i doświadczenie

kompetencje zespołu techników i inżynierów gwarantują powodzenie projektu

Więcej»

Gotowość do wyzwań

od 2007 roku realizujemy innowacyjne
i pionierskie wdrożenia nowoczesnych technologii

Więcej»

Radiolinie pracujące w paśmie 10,5 i 42 GHz

Przeznaczenie rozwiązania

Pasma 10.5 GHz oraz 42 GHz zgodnie z rozporządzeniem UKE dedykowane są dla rozwiązań typu punkt - wielopunkt. Rezerwacji częstotliwości dokonuje się nie dla dwóch konkretnytch końówek łącza, a na cały obszar objęty wnioskiem. Interpretacja przepisów pozwala na traktowanie radiolinii jako szczególnego przypadku systemu punkt-wielopunkt, a tym samym sankcjonuje użycie linii radiowych w tych pasmach. Szczególną uwagę należy poświęcić zgodności z pozwoleniem radiowym - tzn. należy odpowiednio ograniczyć moc nadawania tak, aby spełniony był graniczny warunek na wartość gęstości mocy.

 

Cechy rozwiązania

  • możliwość pracy w paśmie przeznaczonym na systemy punkt - wielopunkt
  • ograniczenie kosztów utrzymania kanału radiowego

 


Produkty tej technologii

Ceragon IP10G/E

Ceragon IP10C

Ceragon IP10Q

Ceragon IP20C

Copyright © IT PARTNERS TELCO
ul. Żupnicza 17 03-821 Warszawa
tel.: 22 823 91 51, 22 823 91 52, 22 823 91 53