IT Partners Telco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjna w skali świata mikrokomórka LTE-Advanced pracująca z dużą mocą radiową w paśmie 3.4 - 3.8 GHz”

Ogłoszenia zamówień do projektu pod linkiem: bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Nowoczesne systemy telekomunikacyjne

radiowe rozwiązania punkt-punkt, punkt-wielopunkt, satelitarne, optyczne oraz transmisji głosu

Więcej»

Transmisja drogą radiową danych i głosu

wsparcie transmisji IP, PDH, SDH, CES

Więcej»

Realizacja projektów "pod klucz"

doradztwo, projektowanie, wdrażanie, integracja, budowa i utrzymanie

Więcej»

Wiedza i doświadczenie

kompetencje zespołu techników i inżynierów gwarantują powodzenie projektu

Więcej»

Gotowość do wyzwań

od 2007 roku realizujemy innowacyjne
i pionierskie wdrożenia nowoczesnych technologii

Więcej»

O Firmie

IT Partners Telco to przede wszystkim ludzie, ich umiejętności i wiedza. Firma zatrudnia czterdzieści osób, z czego trzydzieści to inżynierowie i technicy wyspecjalizowani w konkretnych grupach produktów i usług.

Od 2005 roku, gdy Spółka została zarejestrowana, przeszliśmy długą drogę nauki i mniejszych projektów, aby w obecnej chwili móc pochwalić się pionierskimi na polskim rynku wdrożeniami. Zaangażowanie zespołów projektowych oraz zdolność do adaptacji do każdych warunków pracy, owocuje zaufaniem i uznaniem naszych Klientów. Wierząc we własne umiejętności oraz chęć rozwoju kompetencji nie boimy się wyzwań i stawiania coraz trudniejszych w realizacji celów.

IT Partners Telco specjalizuje się w systemach telekomunikacyjnych opartych o transmisję mikrofalową. Dzięki osiąganym sukcesom we wdrażaniu skomplikowanych sieci radiokomunikacyjnych ufają nam kolejni znaczący producenci sprzętu i aplikacji radiowych. Każda z dystrybuowanych przez nas marek (Ceragon, Siklu, Radwin, Hughes, HughesNet, Motorola Solutions, E-band oraz 4RF), poza obsługą handlową, jest przez naszych inżynierów wspierana w zakresie przygotowania przedsprzedażowego, wdrożenia i integracji oraz utrzymania i serwisu.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom rozszerzyliśmy ofertę o projektowanie i budowę obiektów telekomunikacyjnych oraz infrastruktury towarzyszącej - masztów, wież, konstrukcji stalowych, kontenerów oraz przyłączy. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia projektów "pod klucz", których jakość i efekt końcowy gwarantuje już prawie dekada bezustannego rozwoju Firmy oraz zadowolenie setek Klientów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy! Dla Państwa satysfakcji codziennie rozwijamy swoje umiejętności i wiedzę, zgodnie z mottem IT Partners Telco - perfekcja w działaniu.

Ogłoszenia o przetargach i zapytaniach ofertowych

Lp. Data ogłoszenia Projekt Tytuł przetargu / zapytania ofertowego Data składania ofert
1
26 stycznia 2018 Zapytanie ofertowe prowadzone w celu wyboru wykonawcy zamówienia obejmującego realizację projektu "Zapewnienie dostępu do sieci NGA na obszarze podregionu ciechanowskiego" - treść zapytania ofertowego na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Rozstrzygniete - wybrano ofertę firmy ZTE Poland Sp. z o.o.

Numer ogłoszenia 1084272 - www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

12 luty 2018r.
2
15 grudnia 2017
Zapytanie ofertowe prowadzone w celu wyboru wykonawcy zamówienia obejmującego realizację projektu "Zapewnienie dostępu do sieci NGA na obszarze podregionu ciechanowskiego" - treść zapytania ofertowego na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria

Numer ogłoszenia 1075616 - www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Zmiana na:

19 stycznia 2018r.

12 stycznia 2018r.

05 stycznia 2018r.

3 4 września 2015 Zespół naukowo - badawczy do realizacji prac mających na celu opracowanie, zaprojektowanie, przetestowanie i przygotowanie próbki produkcyjnej mikrokomórki LTE.

Konkurs ofert

Konkurs zamknięty

11 września 2015
4 7 lipca 2014
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi Priorytetowej II Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Działania II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Konkurs ofert: Budowa sieci dostępu do Internetu NGA przez IT Partners Telco Sp. z o.o.

Konkurs roztrzygnięty


25 lipca 2014 r. godzina 9:30

5
13 czerwca 2014 8.4. „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”, osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Konkurs ofert: Budowa sieci FTTH na obszarze Sandomierza

Konkurs roztrzygnięty

23 czerwca 2014 r. godzina 11:00

 Obsługa sieci FTTH na obszarze Sandomierza prowadzona jest pod marką NAVU - więcej na stronie: www.navu.pl

Copyright © IT PARTNERS TELCO
ul. Żupnicza 17 03-821 Warszawa
tel.: 22 823 91 51, 22 823 91 52, 22 823 91 53